BiH Informer Politika Udarno Vijesti

General Walter T. Lord: BIH pokazuje stalni napredak u saradnji. Sigurnosna situacija stabilna

Komandant NATO Štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord je u razgovoru za Fenu rekao da se redovno vrši procjena nivoa realizacije saradnje BiH i NATO-a.

BiH sarađuje s NATO-om u nizu pitanja u okviru Partnerstva za mir, a u osnovi kroz dva programa: Proces planiranja i revizije i Individualni partnerski akcijski plan.

Ovi programi, kazao je, zasnovani su na uzajamno dogovorenim političkim, ekonomskim, odbrambenim, sigurnosnim, pravnim ciljevima i resursima, a BiH je dogovorila da će ih ispuniti kroz odgovarajuće planove aktivnosti.

Redovno se vrši procjena nivoa realizacije. U proteklih više od pet godina, koliko je BiH partner NATO-a, BiH je pokazala volju i sposobnost da ispuni ove obaveze i postavi dodatne ciljeve. NATO saveznici prepoznaju trud koji je potreban za ove partnerske programe, i također prepoznaju da BiH pokazuje stalni napredak” kazao je Lord.

Istakao je da su saveznici pozdravili spremnost BiH da pruži doprinos operaciji u Afganistanu koju predvodi NATO te da bh. vojnici dobro predstavljaju BiH.

NATO se nada da će se odnos s BiH proširiti kada otpočne realizacija Akcijskog plana za članstvo.

To je zahtjevan program koji je osmišljen da pomogne zemljama koje žele postati kredibilni kandidati za članstvo u NATO-u. Međutim, kako su NATO saveznici izjavili u aprilu 2010., BiH ne može aktivirati svoj Akcijski plan za članstvo sve dok se perspektivna nepokretna vojna imovina ne uknjiži na državu BiH, s pravom korištenja Ministarstva odbrane BiH “- podsjetio je brigadni general Lord.

On je pohvalio dobru suradnju s državnim institucijama koje su zadužene za pitanja koja se odnose na NATO, kao i s Komisijom za NATO integracijski proces BiH.

U proteklim godinama, u saradnji s državnim institucijama uspješno smo radili i s entitetskim vladama na posebnim, praktičnim pitanjima koja su vezana za obaveze prema NATO-u, npr. implementaciji Sporazuma o statusu NATO/ Partnerstvo za mir snaga” – dodao je.

Sigurnosnu situaciju u BiH i regionu zapadnog Balkana, kako kaže, iz perspektive EUFOR-a i NATO Štaba Sarajevo i u kontekstu njihovih obaveza u skladu s Dejtonskim sporazumom, ocjenjuje stabilnom.

Međutim, organizirani kriminal, korupcija, krijumčarenje, itd. ostaju problem. BiH nije izuzetak po ovom pitanju. Ove prijetnje prisutne su u mnogim društvima danas i mnogi NATO saveznici i partneri suočavaju se sa sličnim izazovima. Agencije za provođenje zakona i pravosuđe ostaju na čelu u smislu zaštite građana. Ove institucije moraju nastaviti sarađivati u borbi protiv ovih prijetnji – poručio je komandant NATO Štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord.

Fena/Informer.ba