Informer Izdvojeno Udarno Vijesti

Obustavljena isporuka gasa za Kanton Sarajevo

Jutros u osam sati došlo je do totalnog prekida isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, izjavila je Nihada Glamoč, direktorica Sektora marketinga Sarajevogasa.

Naime, u petak je BH Gas saopštio da je u prvom polugodištu tekuće godine imao smanjen nivo naplate od svih potrošača, posebno od Sarajevogasa i Fabrike glinice Birač i da su prinuđeni na krajnju mjeru ograničenja isporuke prirodnog gasa za Sarajevogas od ponedjeljka u osam sati.

Glamočeva je naglasila da trenutno u sistemu postoje određene količine gasa, pa kupci Sarajevogasa ne osjete da je došlo do obustave prirodnog gasa.

Ekipe Sarajevogasa su, po njenim riječima, ne terenu i za sve kupce koje imaju dugovanja prema ovom preduzeću vrše prekide na mjernim linijama ili na prijemno regulacionim stanicama.

“Sarajevogas se iskreno nada i već je u pregovorima s BH Gasom da se izvrši ponovno puštanje gasa s reduciranim količinama, odnosno biće puštene minimalne količine da bi se osigurala funkcionalnost i sigurnost gasnog sistema. Vjerovatno će samo potrošači iz kategorije domaćinstava imati nesmetanu isporuku prirodnog gasa, a za sve ostale koji duguju i koji imaju veću potrošnju najavljane reducirane količine neće biti dostatne, pa će Sarajevogas morati pristupiti zatvaranju i kupaca koji su dosad bili uredne platiše prema ovom preduzeću”, kazala je Glamočeva.

“Iskreno se nadam da će oni i dalje biti naši vjerni potrošači i imati razumijevanja za ovu nastalu situaciju uz veliko izvinjenje Sarajevogasa”, dodala je.

Što se tiče kategorije domaćinstava, velikih kupaca i male privrede, po njenim riječima, Sarajevogas ima visoki stepen naplate. Međutim, dugovanja koja postoje od preduzeća Toplane iznose 73 miliona KM, a dug koji Sarajevogas na današnji dan ima prema BH Gasu iznosi 37 miliona KM.

“Najveći neplatiša prema Sarajevogasu su preduzeća Toplane. Bez značajnijeg uključenja Vlade KS-a i resornog ministra ovaj problem Sarajevogas neće moći samostalno da riješi”, dodala je Nihada Glamoč.

Informer.ba