Informer

Sud BiH: Srečko Straživuk osuđen zbog utaje poreza

Presudom Suda BiH Srećko Straživuk (1965) iz Bosanske Gradiške proglašen je krivim za utaju poreza te osuđen na uslovnu kaznu od dvije godine zatvora, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od tri godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Istom nepravomoćnom presudom, koju je donijela sutkinja Hasija Mašović, Straživuku je izrečena i novčana kazna od 10.000 KM, a od njega će biti oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.

Straživuk je osuđen jer je kao ovlašteno lice, odnosno direktor DOO Interkomerc compani Banja Luka, sa sjedištem u banjalučkoj Ulici Ivana Gorana Kovačića, u periodu od 28. maja do 5. avgusta 2005, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na promet, robu vrijednu 740.731 KM, prodao njemu poznatim kupcima, pri čemu promet te robe nije obračunao i prijavio, niti je platio porez.

Kako bi to prikrio, Straživuk je, prema presudi, na osnovu bjanko ovjerenih narudžbenica i izjava da roba služi za dalju prodaju firmi Perspektiva Tradeks doo Trn – Laktaši, sačinjavao fiktivne račune i otpremnice, a gotov novac je predavao predstavniku firme kako bi ga položio na račun otvoren kod poslovne banke i istovremeno vršio prijenos na račun svog društva sa ograničenom odgovornošću. Na ovaj način izvršena je utaja poreza u iznosu od 104.535 KM.

Novčanu kaznu od 10.000 KM Straživuk je dužan platiti u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude, a ukoliko to ne učini u datom roku, ona će biti zamijenjena zatvorskom kaznom. Naime, kako je precizirala sutkinja Mašović, za svakih 100 KM Straživuku će biti određen dan zatvora.

Presudom je određeno i da se oduzima se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, a taj iznos od 104.535 KM Straživuk mora uplatiti u korist budžeta BiH u roku od 10 mjeseci od dana pravomoćnosti, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Također, Straživuk je obavezan da plati troškove krivičnog postupka, koji će biti naknadno utvrđeni, te paušal od 150 KM u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.
Inače, Straživuk nije prisustvovao objavi presude. Optužnica protiv njega je, podsjećamo, potvrđena 26. oktobra 2011, a u januaru ove godine negirao je krivnju, te je mjesec kasnije započeo sudski proces.

Oslobođenje/Informer.ba