Izdvojeno Lifestyle Showbiz

Seks je danas jeftiniji nego ikada

U novije vrijeme, žene brže nego ikada uskaču u krevet muškarca i imaju smanjen nivo očekivanja dugoročnog vezivanja u tolikoj mjeri, da su oborile cjenu seksa, tvrde socijalni psiholozi.

Više od 25 posto mladih žena je spremno na seks već u prvoj nedjelji zabavljanja. Iako istraživači nemaju neki raniji model sa kojim bi mogli da uporede najnovije zaključke, iskustva učesnika istraživanja ih navode da vjeruju u oborenu cjenu na tržištu seksa, čime se vrši pritisak na druge žene i menjaju očekivanja muškaraca.

Cjena seksa se formira na osnovu toga koliko je jedna strana spremna da utiče na seksualnost druge“, objašnjava Ketlin Vos, profesor na Univerzitetu u Minessoti, koja je napisala nekoliko radova na temu „seksualne ekonomije“. „U zavisnosti od toga da li joj plaća piće ili kupuje vjerenički prsten, mi određujemo cjenu seksa“, dodaje Ketlin.

Svođenjem veza na ekonomski model, istraživači su otkrili da muškarci dobijaju seks po vrlo niskoj cjeni, dok žene, sa druge strane, nemaju mnogo ekonomske koristi od toga.

Danas je seks toliko jeftin, da čak 30 veza mladih muškaraca ne uključuje romantiku, poput – udvaranja, izlazaka ili šaljivog dopisivanja. Samo seks.

Žene su dugo koristile činjenicu da je muškarcima seks potrebniji, kako bi održale cjenu seksa visokom, na tzv tržištu seksa, ali je sa jednakošću polova i dostupnošću pornografije cjena značajno pala.

Jedan od razloga je i odnos ponude i tražnje. Primjera radi, 57 posto studenata na američkim koledžima su žene, a disproporcija postoji i kod uspješnih i obrazovanih muškaraca. Iz tog razloga, žene koriste seks kao sredstvo da pridobiju muškarca, piše Srbija.net.

Psiholozi smatraju da će u budućnosti postojati malo toga što će muškarce natjerati da se obavežu i ožene, jer im je seks lako dostupan, a kao još jedan od razloga za ne ulazak u brak ističu lošu finansijsku situaciju.

Da bi cjena seksa ponovo porasla, žene treba kolektivno da prekrste noge, i na taj način će ponovo preuzeti kontrolu nad tržištem seksa, smatraju stručnjaci.

 

Informer.ba