Techno

Italija: Apple kažnjen zbog nepoštovanja potrošača

Italijanska agencija za zaštitu potrošača kaznila je kompaniju “Apple” sa 900.000 eura, jer nije obavijestila kupce da imaju pravo na tehničku podršku u periodu od dvije godine od kupovine određenog uređaja.

Agencija je saopštila da je “Apple” umijesto toga, priznavao standardnu jednogodišnju garanciju za svoje proizvode.
U saopštenju se navodi da su kupci zbog toga morali dodatno da plaćaju  za njegovu tehničku podršku, koja se dijelimično preklapala sa besplatnom garancijom.

Agencija navodi da je kompanija kažnjena sa 400.000 eura, jer na svom sajtu ili na prodajnim mijestima nije ukazala na dužinu važenja garantnog lista, kako je propisano u italijanskom zakonu o zaštiti potrošača.
Dodatnih 500.000 eura firma će morati da plati, jer je ponudila kupcima svojih proizvoda da plate za dodatnu tehničku podršku.
“Apple” će u roku od 90 dana morati da objavi jasne informacije o pravima potrošača na svom sajtu i da dopuni dvogodišnju garanciju na tehničke uređaje.

 

Blic/Informer.ba