Techno

Linux kompatibilni pisači

Kompanije Seiko Epson Corporation i AVASYS Corporation najavile su uslugu koja će omogućiti automatsko preuzimanje programa te jednostavno povezivanje Epsonovih inkjet pisača na Linux operativnom sustavu. Riječ je o prvoj takvoj usluzi u svijetu, a korisnicima će biti dostupna pod kraja travnja 2011.

Linux je poznat kao besplatan operativni sistem (na njemu je temeljen i mobilni Android OS), a danas ga koristi 2% do 3% korisnika u svijetu. S druge pak strane Windows operativni sistem domninira s na više od 80% računala u svijetu. Unatoč tome, Linux kao takav nije nevažan jer nudi veliku brzinu rada sučelja, pa ga često koriste profesirnalci poput programera i developera.

Njima će svakako značiti ova vijest, jer će se praktično omogućit automatsko preuzimanje drivera za 268 modela Epsonovih inkjet pisača koji su na tržištu od 2005. godine. U ovome trenutku Linux korisnici koji žele preuzeti upravljački program za pisač moraju to učiniti ručno s AVASYS-ovog mrežnog odredišta.