Techno

Sayber-kriminal košta svijet 114 milijardi dolara godišnje

Studija koju je izradila kompanija Symantec Corp, proizvođač Norton računarskog bezbjednosnog softvera, procjenjuje da je cijena koju svet plaća na godišnjem nivou zbog sayber-kriminala 114 milijardi dolara, izvještava Reuters.

Norton-ov godišnji izveštaj o sajber-kriminalu kaže da je 431 milion odraslih osoba širom svijeta bilo žrtva napada u posljednjih godinu dana, a sve će dovesti do toga da sayber-kriminal premaši tržišnu vrijednost kombinacije crnog tržišta marihuane, kokaina i heroina.

“Tokom proteklih godinu dana, tri puta više odraslih osoba je bilo žrtva online kriminala u odnosu na “offline” kriminal. Ipak, manje od trećine ispitanika smatra da su veće šanse da postanu žrtve sayber-kriminala nego fizičkog kriminala u toku sljedeće godine“, rekao je Adam Palmer, savjetnik Norton Lead Cybersecurity. Studija je takođe identifikovala da su muškarci starosti od 18 do 31 godine koji pristupaju Internetu putem telefona najverovatnije žrtve.

 

Avaz/Informer.ba