Techno

Sony predstavio bateriju od papira

Na sajmu Eco-Products u Japanu kompanija Sony predstavila je prototip ekološke baterije koja je sastavljena od papira i kartona.

Tajna” ove baterije je poseban rastvor u koji je potopljena baterija, a prototip je uspjeo da proizvede dovoljno energije za pokretanje manjeg ventilatora.

Rastvor sadrži vodu i celulozu koji pretvara papir u glukozu, a onda uz pomoć drugih enzima i kiseonika stvara vodonikove jone i elektrone koji se ponašaju kao gorivo za bateriju.

Naravno, pošto je prototip, za sada ova baterija proizvodi energije dovoljno za pokretanje manjih uređaja. Ipak sam koncept je poprilično zanimljiv i otvara veliki broj mogućnosti za dalji razvoj, a ukoliko se ova baterija komercijalizuje višestruko će se smanjiti zagađivanje okoline.

Blic/Informer.ba