Techno

Trećina svijetskog stanovništva koristi internet

Trećina svjetskog stanovništva koristi internet, a 45 posto korisnika je mlađe od 25 godina, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Prema podacima, koji su objavljeni na sajtu, tokom poslijednjih pet godina, zemlje u razvoju su povećale udio u broju korisnika interneta sa 44 posto, koliko je bilo 2006. godine, na 62 posto ove godine.

Internet korisnici u Kini čine skoro četvrtinu, dok korisnici iz zemalja u razvoju čine 37 posto ukupnog broja. Kada je reč o mobilnim telefonima, sa cifrom od 5,9 milijardi korisnika, globalna penetracija je dostigla 87  posto, dok u zemljama u razvoju ona iznosi 79  posto, a broj korisnika mobilnog interneta se udvostručio u odnosu na broj korisnika fiksnog.

Od 1,8 milijardi domaćinstava, 0,7 milijardi ima računar, a trećina ima pristup internetu, dok je prije pet godina ta brojka iznosila jednu petinu. U zemljama u razvoju, četvrtina domaćinstava ima računar, a petina ima pristup internetu.

U oblasti mobilnog interneta, 159 zemalja je prešlo na 3G servise i broj aktivnih korisnika je povećan na skoro 1,2 milijarde. Dok se u razvijenim zemljama, mobilni internet uglavnom koristi kao dodatak fiksnoj konekciji, u zemljama u razvoju mobilni internet je jedini pristup mreži.

Takođe, procenat svjetske populacije koja je pokrivena 2G mrežom iznosi oko 90 odto i duplo je veći nego procenat pokrivenosti 3G mrežom. Evropa je i najbolja kada je reč o širokopojasnoj konekciji, pa tako ona bilježi 26 posto penetracije u fiksnoj i 54 posto u mobilnoj.

Penetracija mobilnog, širokopojasnog interneta u Republici Koreji prevazilazi 90 posto, na drugom mjestu je Japan sa 87,8 posto, potom Švedska sa 84  posto i Finska sa 78,1 posto. U domenu fiksne, širokopojasne internet konekcije, na prvom mjestu je Holandija sa 38,1  posto korisnika, potom Švajcarska i Danska koje imaju oko 37, slijede Republika Koreja i Norveška sa 35  i Island 34,1 posto.

 

Srbijanet/Informer.ba