Izdvojeno Politika Vijesti

Ahmet Davutoglu: Balkanske zemlje su došle do tačke sudbonosnog izbora

Balkanske zemlje su došle do tačke sudbonosnog izbora – ili će nastaviti sa mentalitetom prethodnih dekada, izraslim iz neprijateljstva i skuoba, ili će usvojiti novi politički jezik koji naglašava zajedničku sudbinu i saradnju” – smatra ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu.

Davutoglu ističe da region Balkana, koji se tradicionalno opisuje kao prototip fragmentacije i dezintegracije, sada ima šansu da postane jedan regionalni poredak u nastajanju, gdje kultura saradnje odnosi prevagu.

Prema njegovom mišljenju, Balkan je na istorijskoj raskrsnici jer Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi /SEECP/ uskoro slavi 15. godišnjicu i krajnje je vrijeme da zemlje regiona ponovo razmotre potencijalnu ulogu ovog procesa u svojoj budućnosti.

Davotuglo ističe da je “prijedlog Turske da se pristupi ovom periodu kao periodu obnove, izgradnje i saradnje”.

Obnove u smislu naših zajedničkih kulturnih, privrednih i političkih veza; saradnje u smislu razvoja novog duha i akcije; i izgradnje u smislu prevazilaženja naslijeđa prethodnih dekada i odgovora izazovima dekada koje dolaze” – pojašnjava Davutolu u autorskom tekstu čiji je prvi dio objavljen u “Dnevnom avazu”.

Prema njegovom mišljenju, SEECP je čvrsto na putu da se nametne kao organizacija koja će da utaba put za zemlje regiona dok one traže način da osmisle novu budućnost u sadašnjim geografskim prilikama i da prekinu sa mentalitetom prethodnog vijeka, koji je obilježen sa dva svjetska rata i brojnim drugim konfliktima.

SEECP daje savršen put zemljama regiona u njihovim naporima da se izdignu iznad loših uspomena 20. vijeka i izbjegnu opasnost da budu zarobljene u začaranom krugu tenzija, kriza, sukoba i problema koji su karakteristični za to doba” – istakao je Davutolu.

On smatra da najbitniji izazov sa kojim se treba suočiti jeste kako osmisliti zajedničku viziju koja će da ujedini balkanske zemlje oko zajedničkih ciljeva dok se pripremaju za izazove 21. vijeka.

Davutolu iznosi tri metodološka i četiri principa smjera koji, u cjelini, prema njegovom mišljenju, mogu da pomognu pri formulisanju pristupa regionalnoj saradnji na Balkanu.

“Prvi metodološki pristup naglašava značaj pristupa koji je orijentisan na viziju radije nego na krizu. Pristup koji je orijentisan na viziju želi da krene dalje i nastoji da se nosi sa problemima današnjice sa novim planom i novom vizijom” – pojašnjava turski ministar inostranih poslova.

Drugi metodološki pristup traži usvajanje pristupa orijentisanog prema naprijed, a ne prema nazad, a treći zagovara prilaz regionalnim problemima koji je orijentisan na vrijednosti, a ne ideologije.

 

Srna/Informer.ba