BiH Izdvojeno Vijesti

Ahmetović: Bespravne sječe šuma poprimaju katastrofalne razmjere

Bespravne sječe šume poprimaju katastrofalne razmjere, čak se radi o stotinama hiljada kubika nelegalno posječenog drveta, izjavio je danas u Sarajevu
dopredsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH Midhat Ahmetović.

Stanje u šumarstvu i drvnoj industriji u Federaciji BiH je teško i složeno, a poseban problem predstavlja višegodišnje nepostojanje zakona o šumama o čemu se, među ostalim, diskutovalo na sjednici ove grupacije.

Zaista je neshvatljivo da za ovaj period, gotovo već pet godina nismo mogli donijeti zakon o šumama. Najveći problem oko donošenja tog zakona je što je to prvorazredno političko pitanje“, istakao je Ahmetović,  dodajući da je nedostatak legislative generator bezakonja u ovoj oblasti.

Kraj je poslovne godine kada se sumiraju poslovni rezultati, a za naredni period Ahmetović kaže da bi bilo najvažnije rješavanje pitanja snabdjevenosti sirovinom, cijena, kao i poduzimanja mjera da se ova djelatnost stavi u pravni okvir.

Sigurni smo da će u 2013. bez standarda i certifikata naše firme biti u izuzetno teškoj situaciji kada je u pitanju izvoz i sugeriramo da organi izvršne i zakonodavne vlasti preduzmu sve mjere kako bi naši drvoprerađivači iskoristili potencijal koji imamo u BiH“, dodao je Ahmetović.

Naši drvoprerađivači, po njegovim riječima, ne mogu da realno planiraju svoje izvoz jer nemaju sigurnosti sa šumarstvima u vezi snabdijevanja sirovinom.

„Svi statistički podaci pokazuju da su drvoprerađivači ostvarili pozitivne finansijske efekte u izvozu, ali dalje ugovaranje sa stranim partnerima je jako teško. Najteže je izvoziti u zemlje EU zbog strogih kriterija i pravila koje zahtjevaju, međutim, kvalitet naše sirovine obezbjeđuje izlazak i na ta zahtjevna tržišta“, kazao je Ahmetović.

Grupacija šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH je na današnjoj sjednici ponovno ukazala na neophodnost donošenja zakona o šumama od čije primjene zavisi rad u ovim sektorima i koji treba osigurati racionalno i efikasno upravljanje šumskim bogatstvom.

Predstavljena je i prva laboratorija za ispitivanje kvaliteta namještaja i drveta – LIND, koja je nedavno otvorena u Zenici u sklopu projekta Mentor čiji je cilj poboljšanje konkurentnosti bh. proizvođača iz drvoprerađivačkog sektora na domaćem i stranom tržištu kroz dodatnu vrijednost proizvoda certificiranjem i uvođenjem moderne tehnologije.

„Krajem marta ili tokom aprila ćemo završiti proces akreditacije, jer u ovom trenutku to može da radi naša nacionalna akreditacijska agencija BATA koja je dobila evropski certifikat. Dakle, to će biti prva laboratorija akreditovana za ovu namjenu u BiH“, izjavio je Muhsin Ibrahimagić, direktor Zeničke razvojne agencije koja implementira projekt Mentor , a kojeg finansira EU u BiH.

Fena.ba/Informer.ba