Politika Udarno Vijesti

Ahmetović krši zakone i pogoduje kriminalcima!

Automatski sistem identifikacije otiska prsta (AFIS), koji se u mnogim evropskim zemljama, uključujući i Hrvatsku, pogotovo u borbi protiv kriminaliteta i terorizma, pokazao veoma pouzdanim, u našoj državi je predmet nove afere!

Ignoriranje inspekcije

Na tome možemo zahvaliti Ministarstvu sigurnosti BiH sa Sadikom Ahmetovićem na čelu, koje godinama ignorira rješenja inspekcije o nedostacima AFIS-a i time dovodi u pitanje ispunjavanje određenih uvjeta naše države za ulazak u Evropsku uniju.

Prema zapisniku s posljednjeg sastanka o zaštiti ličnih podataka održanom 18. oktobra konstatirano je, naime, da je nadležna inspekcija utvrdila da se AFIS sistem u Ministarstvu sigurnosti BiH koristi suprotno zakonu.

Štaviše, inspekcija je Ministarstvu u četiri navrata naložila da prekine obradu ličnih podataka putem ovog sistema, što je, također, ignorirano. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević potvrdio je za “Avaz” da je utvrđeno da Ministarstvo nije imalo adekvatan pravni osnov za obradu ličnih podataka putem AFIS-a.

Suprotno zakonu

”Dokumenti na osnovu kojih se obrađuju podaci u ovoj evidenciji, a to su Memorandum o razumijevanju, u kojem je učestvovala i EU, uputstvo o načinu pristupa ovoj evidenciji kao i instrukcija kojom se uspostavlja administrativni tim i uređuje njegov način rada, nisu dovoljni da bi vođenje ove evidencije bilo u skladu s pravilima koja nalaže Zakon o zaštiti ličnih podataka” – kazao je Kovačević.

Kako saznaje “Dnevni avaz”, zbog navedenog problema u pitanje je dovedeno i instaliranje AFIS-a na neke granične prijelaze BiH kako bi se policijskim službenicima omogućilo da na brz i efikasan način identificiraju sumnjive osobe.

Zašto nam je potreban AFIS

Zbog česte migracije ljudi iz kriminalnog miljea međunarodna zajednica potencira uvođenje pouzdanog sistema provjere kao što je AFIS na većini graničnih prijelaza u BiH. I na nedavno održanom sastanku Koordinacije direktora policijskih agencija i glavnog tužioca BiH spomenuto je korištenje ovog sistema i za razmjenu kriminalističko-obavještajnih informacija.

AFIS omogućuje i identifikaciju osoba koje su izgubile identifikacijske dokumente i nestalih osoba za čijim se identitetom traga, a neophodan je i za razvoj daktiloskopskih vještačenja.

Informer.ba