Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Alan Greenspan: Eurozona se raspada

Bivši predsjednik američke centralne banke Fed Alan Greenspan tvrdi da se eurozona raspada zbog razlika između zemalja na sjeveru i onih na jugu Evrope.

“Euro se raspada i taj proces raspada stvara vrlo značajne razlike u evropskom bankovnom sistemu”, navodi Greenspan.

On dodaje da se “uvijek smatralo da su obveznice članica eurozone u vlasništvu banaka idealno jamstvo a sada postaju jako upitne“.

Greenspan je objasnio da zemlje na sjeveru, poput Njemačke i Finske, imaju kulturu budžetske discipline dok one na jugu, poput Grčke, tradicionalno troše više nego što proizvode i gomilaju dugove.

“Problem je u sve dubljoj podjeli u ekonomskim i analitičkim i bankovnim krugovima oko toga treba li eurozona – što je ovdje ključno pitanje – da obuhvata 17 zemalja vrlo različitih kultura. Tako dalje ne može. Opšti je utisak da je riječ o zatišju pred buru”, konstatovao je on.

Njegove izjave se vremenski podudaraju s najavom španskog premijera da će Madrid ugraditi u ustav obavezu o ograničenju zaduživanja, čime bi se Španija približila sjevernom modelu. Taj potez se nadovezuje na slična italijanska obećanja, nakon što su troškovi zaduživanja naglo poskočili u prošlom mjesecu.

 

Informer.ba