Politika Udarno Vijesti

Aner Šuman vršilac dužnosti načelnika Općine Novi Grad Sarajevo

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo u petak je, na prijedlog Općinske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Novi Grad, za vršioca dužnosti načelnika općine Novi Grad izabran Aner Šuman.

Šuman, koji je do sada bio vijećnik u Općinskom vijeću i predsjedavajući tog vijeća, tu bi dužnost trebao obavljati do 1. aprila, za kada su sazvani prijevremeni izbori za načelnika te općine, prema Odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH, budući da je dosadašnji načelnik općine Novi Grad Damir Hadžić imenovan za ministra prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH.

Šuman je izjavio novinarima da je prema Odluci CIK-a Općina dužna osigurati oko 560.000 KM za te izbore. Naglasio je da će se novac teško moći osigurati budući da je potrebno uraditi rebalans usvojenog budžeta za 2012. godinu, a ne zna se koje bi stavke u budžetu trebalo umanjiti da bi se novac osigurao.

Iako je Kolegij Općinskog vijeća ranije donio odluku da na dnevnom redu današnje sjednice bude samo ova tačka, vijećnik SDP-a Hasan Hodžić tražio je da se vijećnici izjasne o prijedlogu za smjenu predsjedavajuće Vijeća Ramize Tabaković (samostalne vijećnice) i njenog zamjenika Esada Heće (SDA).

Smjena predsjedavajuće zatražena je zbog nepoznavanja pravila postupanja u vođenju sjednica, neodržavanja konferencija za medije nakon sjednica Općinskog vijeća, nesazivanja sjednice kolegija ni Općinskog vijeća zbog stanja elementarne nepogode itd., a Hećina smjena je zatražena zato što su na svim pozicijama zamjenika predsjedavajuće Bošnjaci.

Nakon brojnih pauza koje su tražili gotovo svi klubovi vijećnika, predsjednik Kluba SDA Ramiz Duraković zatražio je prekid sjednice tvrdeći da je vijećnicima SDA otvoreno prijećeno, zbog čega je morala intervenirati i policija.

Predsjedavajuća Tabaković je prihvatila prijedlog i prekinula sjednicu do stvaranja uvjeta za nastavak sjednice, nakon čega je 11 vijećnika zajedno s njom i njenim zamjenikom Hećom napustilo sjednicu.

Međutim, nakon toga vođenje sjednice preuzeo je drugi zamjenik predsjedavjuće Bajro Biber i 17 preostalih vijećnika jednogalno je smijenilo Tabaković i Heću, a na njihove pozicije imenovalo Harisa Plehu iz BOSS-a za predsjedavajućeg i Ljerku Papić i Milenu Veljković iz SDP-a za zamjenice.

 

Fena/Informer.ba