Ekonomija Region Udarno Vijesti

Apatinska pivara kažnjena sa 265.000 KM

Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo je Apatinsku pivaru zbog sklapanja zabranjenog sporazuma sa distributerom proizvoda ove pivare na tržištu BiH. Apatinskoj pivari određena je novčana kazna od 265.000 KM.

Tipski ugovori

Naime, preduzeće Dejan komerc iz Doboja podnijelo je Konkurencijskom vijeću BiH zahtjev za pokretanje postupka protiv Apatinske pivare smatrajući da je srbijansko preduzeće prekršilo Zakon o konkurenciji jer je ugovorom sklopljenim sa distributerom, Dejan komercom, ograničilo cijene svojih proizvoda.

Na ovaj način Apatinska pivara je “ograničila pravo kupca (Dejan komerc) da slobodno određuje prodajne cijene, što se smatra teškim ograničenjem tržištnog natjecanja, koje u pravilu nema pozitivnih učinaka na tržište i razvoj konkurencije”, navodi se u rješenju Konkurencijskog vijeća BiH. U ovom slučaju potpisnik ugovora nije imao mogućnost promjene odredbi ugovora, dakle, morao ga je potpisati u onom obliku koji mu je Apatinska pivara ponudila.

Vijeće je utvrdilo da da odredbe kupoprodajnih ugovora za period od 2008. do 2010. predstavljaju zabranjeni sporazum za koji je predviđena novčana kazna do 10 posto ukupnog godišnjeg prihoda prekršioca za godinu koja je prethodila godini kada je nastupio prekršaj.

Ilustracije radi, ukupni godišnji prihod Apatinske pivare za 2009. iznosio je oko 314 miliona KM, od toga je oko 60 miliona KM prihoda ostvareno na tržištu BiH. Apatinska pivara je tako prošla sa kaznom u iznosu 0,084 posto ukupnog godišnjeg prihoda, a moglo je ići i do 10 posto.

Ugovor sa Dejan komercom, kao i sa ostalim distributerima u BiH, za 2011. godinu ne sadrži sporne odredbe.

S obzirom na to da je riječ o tipskim kupoprodajnim ugovorima, koje Apatinska pivara sklapala sa svim distributerima, kazna je izrečena samo za jedan slučaj, a ima ih još 15-20, u zavisnosti od godine.

Zaštita domaće proizvodnje

Ovo je samo jedan od primjera nelojalne konkurencije na tržištu BiH, proizvođači piva u BiH tvrde da je isto nastupao još jedan proizvođač piva iz Srbije, Carlsberg, te se može očekivati da i drugi distributeri podnesu zahtjeve za pokretanje postupka u Konkurencijskom vijeću BiH.

Pivari već godinama traže zaštitu domaće proizvodnje, međutim Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa do sada nije imalo sluha za njihove probleme, a slučajevi poput ovoga sa Apatinskom pivarom najbolje pokazuju koliko je ta zaštita potrebna.

Ipak, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je obećao pivarima da će pronaći način da se zaštiti domaća pivarska industrija te se očekuje u narednom periodu svoje prijedloge uputi u Parlament BiH.

Oslobođenje/Informer.ba