Politika Vijesti

Backović: Ugrožena zakonitost rada i dignitet Skupštine Kantona Sarajevo

BPS  Sefer Halilović  je u proteklom periodu iz više javnih preduzeća Kantona Sarajevo zaprimio primjedbe  koje se odnose na donošenje odluka od strane vd predsjednika i vd članova Skupština javnih preduzeća o smjenama nadzornih odbora i imenovanjima vršilaca dužnosti novih nadzornih odbora, a nakon isteka mandata na koji su imenovani vršioci dužnosti predsjednika i članova skupština javnih preduzeća odlukama Skupštine Kantona Sarajevo od 06.10.2011. godine. Naime vd su imenovani na period do konačnog imenovanja skupština JP, a najduže do 60 dana. Krajnji rok iz odluke istekao je 04. decembra 2011. godine.

„Želimo upozoriti i jasno istači da samo osnivač JP-a tj. Skupština Kantona Sarajevo, može zauzeti stav o produženju mandata vd predsjednicima i vd članovima skupština JP-a, njihovim nadležnostima i mandatima nakon isteka roka do 60 dana, po odlukama Skupštine KS od 06.12.2011. godine, te da su bilo kakva djelovanje vd predsjednika i vd članova Skupština, bez stava i odluke osnivača –Skupštine KS, neregularna i protivna radu zakonodavnog organa Kantona Sarajevo“, istakao je Zaim Backović.

”Stoga zahtjevamo i tražimo da se skupštine svih JP uzdrže od donošenja bilo kakvih odluka nakon 04.12.2011. godine, dok se osnivač tj. Skupština Kantona Sarajevo o istom ne izjasni.

BPS  Sefer Halilović nije ni do sada, niti će od sada dozvoljavati u okviru svojih kapaciteta nezakonito djelovanje, pa neće ni u ovom slučaju, a ujedno obratićemo se svim institucijama za zaštitu zakonitosti, jer smo dokazali da smo stranka koja se bori protiv institucinlanog kriminala koji je očigledno sada na dijelu,” stoji u saopćenju BPS-a.

 

Informer.ba