BiH Udarno Vijesti

Banja Luka: Smijenjen generalni direktor KC Banja Luka

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o razrješenju generalnog direktora Kliničkog centra Banja Luka Mirka Stanetića na inicijativu Upravnog odbora ove institucije, a na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. 

Za vršioca dužnosti te najveće zdravstvene ustanove u RS-u entitetska vlada je imenovala profesora doktora Branu Topića.

Upravni odbor, u obrazloženju inicijative, navodi da Klinički centar Banja Luka ima negativan trend poslovnih rezultata u ovoj i prethodnim godinama te odsustvo adekvatnih mjera za prevazilaženje takvog stanja.

Iz entitetske vlade navode da Upravni odbor dalje navodi da „nije ostvarena dobra saradnja s generalnim direktorom u vezi s iznalaženjem najboljih poslovnih rješenja, te da je navedenom poslovnom politikom, samovoljom, arogancijom i poniženjima, lošom radnom atmosferom, značajan broj poznatih stručnjaka doktora medicine napustilo Klinički centar, te se loša radna atmosfera odražava i na funkcionisanje ustanove u kvalitetu pružanja usluga“.

Također, Upravni odbor saopćava da nije donesen novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, tako da se ne zna potreban broj zaposlenih, a ne postoji ni realan plan sanacije finansijskih problema i upravljanje troškovima, što ne garantuje održivost ustanove.

U Upravnom odboru smatraju da je zbog toga došlo do zastoja u pripremnim aktivnostima oko rekonstrukcije Kliničkog centra, a „određeni negativni napisi u sredstvima javnog informisanja, negativno utiču na afirmaciju i promociju“ Kliničkog centra Banja Luka.

 

Fena/Informer.ba