Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Banke iz FBiH zaradile 106 miliona KM

Iako rast i razvoj bankarskog sektora stagnira, a strani izvori finansiranja imaju trend smanjenja, zadovoljavajuća je stabilnost, sigurnost i likvidnost ukupnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je danas iz Agencije za bankarstvo FBiH.

U 2011. godini zabilježena su određena pozitivna kretanja, od kojih su najznačajnija: oživljavanje kreditnih aktivnosti i blagi rast kredita, kontinuirani rast štednih depozita stanovništva, poboljšanje profitabilnosti kod većine banaka i posljedično jačanje kapitalne osnove te usporavanje negativnih trendova u segmentu kvaliteta aktive.

Prema preliminarnim, nerevidiranim podacima, banke u Federaciji BiH u 2011. godini ostvarile su dobit od 106 miliona KM, što je nakon 2007. godine (110 miliona KM) druga najveća dobit ostvarena dosad u bankarskom sektoru.

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 15 banaka u ukupnom iznosu od 129 miliona KM, što je za 105 posto ili 74 miliona KM više nego u 2010. godini (14 banaka), dok su četiri iskazale gubitak u iznosu od 22 miliona KM, a to je za 86 posto ili 136 miliona KM manje nego prethodne godine.

Ukupni kapital banaka iznosio je 2,1 milijardu KM i veći je za 24 posto ili 407 miliona KM.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, s 31. 12. 2011. godine iznosila je 16,4 posto, što je više od zakonskog minimuma (12 posto) i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema te jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

Bilansna suma bankarskog sektora s 31.12. 2011. godine iznosila je 15,2 milijardi KM i veća je za 123 miliona KM ili 1 posto u odnosu na kraj 2010. godine.

Depoziti, s učešćem od 72,7 posto i iznosom od 11 milijardi KM i dalje su najznačajniji izvor za finansiranje banaka u FBiH.

Pozitivan trend rasta zadržali su štedni depoziti i na kraju 2011. godine te iznosili 5,36 milijarde KM, što je za 8 posto ili 388 miliona KM više nego na kraju 2010.

Ohrabruje zabilježeni rast plasmana kredita od 4 posto ili 431 milion KM. Krediti na kraju 2011.godine iznosili su 10,4 milijardi KM.

U prošloj godini plasirano je ukupno 5,5 milijardi KM novih kredita, što je 13 posto ili 644 miliona KM više u odnosu na 2010. godinu.

Pozitivnim se može ocijeniti porast izdatih kredita privatnim preduzećima, kao i blagi porast plasmana stanovništvu.

Od ukupno plasiranih kredita, na privredu se odnosi 70 posto, a na stanovništvo 28,4 posto.

Agencija za bankarstvo FBiH i u narednom periodu će poduzimati mjere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti za očuvanje stabilnosti bankarskog sektora u Federaciji BiH.

Poslovanje bankarskog sektora se i u 2011. godini odvijalo u uslovima finansijske i ekonomske krize.

Pozitivna kretanja u prvoj polovini prošle godine usporena su dešavanjima u eurozoni, a velika neizvjesnost oko razvoja dužničke krize i pogoršanje prognoza za rast u eurozoni utiču i na usporavanje ekonomskog rasta i pogoršanja u makroekonomskim uslovima u BiH, saopćeno je.

 

Fena/Informer.ba