Svijet Udarno Vijesti

Bauk korupcije kruži Europom

Aktuelna anketa Eurobarometra Evropske komisije pokazuje da ubjedljiva većina građana EU korupciju vidi kao veliki problem – kako na nacionalnom nivou tako i na nivou ove organizacije.

Prema anketi Eurobarometra, koju je upravo objavila Evropska komisija, 74 posto građana EU smatra da je korupcija veliki problem na svim institucionalnim nivoima. 73 posto ispitanih smatra da su organizacije EU korumpirane. To je, doduše, nešto manji procenat nego prije dvije godine (78 posto odnosno 76 posto), ali ipak pokazuje da ni demokratske institucije pojedinih država ni vlasti u Briselu nisu uspjele da ojačaju povjerenje građana u svoj rad. Naprotiv: 47 posto ispitanih vjeruje da se korupcija posljednjih godina povećala, a 68 posto njih smatra da nema dovoljno transparentnosti i čistote u radu institucija.

Najmanje se vjeruje političarima

Ako bi trebalo da se obrate nekome kome vjeruju u želji da raskrinkaju korupciju, onda je to najprije policija. Poslije policije – uz relativno pristojan razmak – slijede pravosudni organi, iako se i njima u dosta zemalja pripisuje sklonost korupciji. Najgore su prošli političari, jer samo mali broj građana EU vjeruje da njihove vlade ili institucije u Briselu mogu efikasno da suzbiju korupciju. To je zanimljivo prije svega zato što je velika većina ispitanih izrazila uvjerenje da su njihove vlade nadležne za borbu protiv korupcije. Tu se vidi principijelna vjera u državu, jer samo 12 posto ispitanih smatra da druge organizacije mogu imati uspijeha u antikorupcijskoj borbi. To je istovremeno i loše po nevladine organizacije u čiju kompetenciju u takvoj borbi vjeruje samo devet posto ispitanih.

Najgore mišljenje o svojoj zemlji imaju Grci

Posebno kritični prema institucijama EU bili su ispitanici u Austriji i Njemačkoj: 81posto Nijemaca smatra da je Evropska unija korumpirana, a isto mišljenje ima čak 87 posto Austrijanaca. Velika diskrepanca između želja i stvarnosti dovela je do određenog fatalizma: 70 posto građana EU korupciju smatra neizbježnom. Upada u oči i da mladi stanovnici ove organizacije u korupciji vide mnogo manji problem nego njihovi stariji sugrađani. Kada je riječ o stavu prema sopstvenoj zemlji, najkritičniji su Grci – 98 posto njih je ubijeđeno u to da im je država korumpirana; najbolje mišljenje o svojoj zemlji imaju Danci – samo 19 posto njih smatra da im je vlast podmitljiva. Njemačku tako vidi – 57 posto Nijemaca.

 

DW/Informer.ba