BiH Vijesti

Bez napajanja je još uvijek 150 korisnika: Radnici Elektroprivrede BiH rade na sanaciji kvarova

Kvar na 10 kilovoltnom dalekovodu na području Podveležja većim dijelom je saniran, saopćeno je iz Službe za komunikacije JP Elektroprivreda BiH.

U poslijepodnevnim satima električnu energiju je dobilo 426 kupaca.

Bez napajanja je još uvijek 150 kupaca od kojih 50 na području od Gornjih ka Donjim Vranjevićima gdje je uslijed velikih nanosa snijega i vjetra porušeno više od 30 stubova.

Otklanjanje kvarova je otežano zbog nepristupačnog terena i izrazito loših uslova na ovom području.

U popodnevnim satima brzom intervencijom ekipa Elektrodistribucije Zenica otklonjen je kvar na 35 kilovoltnom dalekovodu Banovići – Vozuća.

Na području Vozuće normalizovano je snabdijevanje električnom energijom. Otklonjen je i kvar na 20 kilovoltnom dalekovodu na lokalitetu Rostova.

Četiri trafostanice koje su bile bez napajanja ponovo su u sistemu.

U JP Elektroprivreda BiH poduzimaju se sve neophodne aktivnosti kako ne bi došlo do poremaćaja u snabdijevanju potrošača električnom energijom i kako bi obaveze prema kupcima bile uredno izvršene.

Fena/Informer.ba