Svijet Udarno Vijesti

Bezposleni Špirić u New Yorku raspravljao o klimi i životnoj sredini u BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić ukazao je u New Yorku, učestvujući na Šestom samitu kreativnog liderstva, da se BiH nalazi u području veoma osjetljivom na klimatske promjene.

Ove promjene se, prema njegovim riječima, manifestuju i još više će se manifestovati u porastu i ljetnih i zimskih temperatura, u promjenama režima padavina, poplavama i sušama na mjestima gdje su te pojave bile rijetke.

Špirić je poručio da borba protiv negativnih posljedica nekontrolisanih emisija stakleničkih plinova svima mora biti prioritetan cilj i naglasio da samo upornim radom i dijalogom može biti postignut zajednički cilj, a to je potpuna kontrola emisija stakleničkih plinova, ali i svih izvora emisije, saopšteno je iz Vijeća ministara.

On je podsjetio da pitanje klimatskih promjena nije samo problem zaštite životne sredine, već i ekonomski, društveni i politički problem.

Prema riječima predsjedavajućeg Vijeća ministara, BiH ima veliki potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije, te veliki prostor za racionalizaciju potrošnje energije u postojećim sistemima i objektima.

Na putu evropskih integracija BiH je u sektoru energije i životne sredine potpisala nekoliko sporazuma i time preuzela veliki broj obaveza, pa se čine napori da se preuzete obaveze i ispune“, naveo je Špirić.

On je naglasio važnost edukacije, promocije znanja i saradnje sa poslovnim sektorom, dodajući da je opredjeljenje BiH da učini sve što je potrebno kako bi se prilagodila svjetskim trendovima, nastavila da ispunjava svoje obaveze, ali i iskoristila razvojne šanse koje joj ti procesi nude.

Učesnike Samita Špirić je informisao da je BiH, odlukom Vijeća ministara BiH, osnovala ovlašteni organ za provođenje projekata Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola Okvirne konvencije UN o promjeni klime.

BiH čini, a i dalje će činiti i ulagati maksimum napora, uz angažovanje svih raspoloživih resursa da, što je moguće prije, krene ka uspostavljanju integralnog sistema zaštite životne sredine koji će se, nadamo se u vrlo skoro vrijeme, inkorporirati i postati dio evropskog integralnog sistema zaštite životne sredine“, rekao je Špirić.

Prema njegovim riječima, konstruktivan prilaz ovom globalnom pitanju sigurno nadilazi kompetencije pojedinačnih zemalja, jer nijedna zemlja, ma koliko bila jaka, ne može sama odgovoriti na ekološke zahtjeve.

On je na kraju izlaganja naglasio da će vlasti BiH u budućem radu biti u potpunosti orijentisane ka regionalnoj saradnji, jer je to najbolji i najbrži način u ostvarenju zajedničkog cilja.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH učestvovao je u utorak, 20. septembra, na Šestom samitu kreativnog liderstva u New York, na poziv Fondacije Luiz Bluan i Kancelarije UN za partnerstva.