BiH Ekonomija Vijesti

BH GAS zahtjeva posljupljenje gasa za 20,12 posto za distributivna preduzeća

BH-Gas će uputiti zahtjev Vladi Federacije BiH za korekciju, odnosno povećanje cijene prirodnog gasa prema distributivnim preduzećima od 20,12 posto.

Posljednji zahtjev za korekciju cijene BH-Gas je uputio u septembru prošle godine, na što je Vlada FBiH dala saglasnost za primjenu od 1. novembra 2011. godine. Od septembra prošle godine do danas evidentiran je znatan rast kursa USD a (sa 1,43 koliko je iznosio 30. septembra 2011. na 1,59 od 31.jula ove godine), kao i ruske prodajne cijene gasa koja je povećana u tri navrata, dok su cijene prema distribuciji ostale nepromijenjene, navodi BH-Gas.

Trenutna prodajna cijena za distributivna preduzeća od 820,00 KM/1000 Sm3 je znatno niža od nabavne cijene, uslijed čega BH-Gas direktno ostvaruje gubitak za razliku između više nabavne i niže prodajne cijene.

Predloženi procenat povećanja cijene od 20,12 posto ne predstavlja realan iznos povećanja, ali je BH-Gas u interesu potrošača sačinio prijedlog za povećanje cijene u minimalnom iznosu koji će biti upućen Vladi Federacije BiH na razmatranje i odlučivanje“, navodi se u saopćenju za javnost BH-Gasa.

Informer.ba