BiH Vijesti

U BiH 525.877 nezaposlenih osoba

U BiH je do kraja juna bilo evidentirano 525.877 nezaposlenih lica, što u odnosu na prethodni mjesec predstavlja smanjenje za 739 lica ili 0,14 posto, podaci su zavoda i službi zapošljavanja.

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, 264.689 ili 50,33 posto su žene, saopštila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Među licima koja traže posao najviše je nekvalifikovanih radnika, 162.237 ili 30,85 posto, te kvalifikovanih 185.694 ili 35,31 posto.

U potrazi za poslom je i 11.524 ili 2,19 posto polukvalifikovanih, te 4.053 ili 0,77 posto visokokvalifikovanih radnika.

Na evidenciji nezaposlenih nalazi se 1.986 ili 0,38 odsto lica sa nižom stručnom spremom,129.488 ili 24,62 odsto sa srednjom, te 7.244 ili 1,38 posto sa višom i 23.651 ili 4,50 posto lica sa visokom školskom spremom.

Tokom prošlog mjeseca u zavode za zapošljavanje prijavilo se 13.385 lica koja traže posao, dok je sa evidencija brisano 14.126 osoba, od kojih je 8.060 ili 57,06 posto zaposleno.

Poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH u junu prijavili 2.088 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovano 4400 lica kojima je prestao radni odnos.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, novčanu naknadu proteklog mjeseca koristilo je 10.476 ili 1,99 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu prošle godine novčanu naknadu koristilo je 12.679 lica, što pokazuje da se ovaj broj smanjio za 2.203 lica ili 17,37 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 363.802 lica ili 69,18 posto.

 

Srna/Informer.ba