Svijet Udarno Vijesti

BiH će prihvatiti ranjenike iz Libije na liječenje i rehabilitaciju, Tripoli plaća troškove

Predsjedništvo BiH, na molbu Ambasade Libije, donijelo je na današnjoj sjednici zaključak kojim prihvata da BiH primi jedan broj ranjenika, libijskih državljana, na liječenje i rehabilitaciju.

S tim u vezi, od Vijeća ministara BiH se traži da hitno izvrši pripreme za njihov dolazak u BiH i prihvat u zdravstvenim ustanovama.

Vijeće ministara BiH će osigurati da nadležna ministarstva izvrše pripreme za izdavanje viza i upute prijedlog Vijeću ministara BiH radi donošenja odluke o oslobađanju plaćanja viza za ove osobe, te će sagledati mogućnosti prijema libijskih građana u zdravstvene ustanove, s ciljem bolničkog liječenja i banjske rehabilitacije.

Predsjedništvo BiH je konstatovalo da se libijska vlada obavezala na plaćanje svih troškova liječenja i rehabilitacije libijskih građana.

O izvršenim pripremama i preduzetim aktivnostima u ovom smislu potrebno je redovno informisati članove Predsjedništva BiH, saopšteno je nakon današnje sjednice.

 

Onasa/Informer.ba