Politika Udarno Vijesti

BiH je podijeljeno društvo i nestabilna država

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović rekao je danas u Varšavi da je BiH podijeljeno društvo i nestabilna država i da se zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma i specifične uloge Kancelarije visokog predstavnika označava kao “međunarodni protektorat” ili “kontrolisana demokratija”.

“Paradoksi bosanskohercegovačke demokratije su brojni i stalno se umnožavaju. BiH je evropska zemlja na početku 21. vijeka u kojoj visoki predstavnik, bez demokratskog legitimiteta, arbitrarno nameće zakone, ukida odluke zakonodavnih narodnih predstavništava, smjenjuje izabrane političke predstavnike naroda i arbitrira u lokalnim političkim procesima političkih subjekata”,
istakao je Radmanović.

Radmanović, koji jučestvuje na Samitu šefova država centralne i jugoistočne Evrope, istakao je da je BiH nestalna članica Savjeta bezbjednosti UN, gdje odlučuje o drugim svjetskim problemima suverenih zemalja, a sama je podvrgnuta međunarodnom protektoratu koji ograničava njenu vlastitu suverenost.

U govoru o temi ”Putevi ka demokratiji: razmjena iskustava demokratskih promjena” Radmanović je upitao o kakvoj demokratiji se govori ako visoki predstavnik međunarodne zajednice jednom broju pojedinaca u BiH ukine određena građanska, politička i radna prava, bez sudskog postupka i bilo kakvih pravnih dokaza i prava na žalbu.

On je pojasnio da, uprkos tome što je u postkonfliktnom periodu dobila nove kvalitetne zakone i institucije koje su na visini razvijenih demokratskih zemalja, BiH nikada u svojoj istoriji u dužem periodu nije bila demokratska zemlja u modernom smislu ove riječi.

Prema njegovim riječima, BiH je uglavnom bila sastavni dio različitih složenih državnih tvorevina bez duže demokratske tradicije, a prvi put kada je krenula na put demokratskog razvoja na prvim opštim i slobodnim izborima, krajem devedesetih godina prošlog vijeka, našla se u krvavom ratu i etničkom raspadu, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

”Prema istraživanjima tzv. indeksa demokratije, koji vrše razne međunarodne nevladine organizacije i analitički centri, BiH je svrstana u kategoriju `hibridne demokratije`, što znači da zemlja kombinuje i praktikuje demokratske i nedemokratske forme vladavine”, naglasio je Radmanović u svom govoru.

Radmanović je istakao da sve zemlje zapadnog Balkana sanjaju svoj evropski san, poručivši da su se svi građani i politički subjekti u BiH opredijelili da idu prema članstvu EU. On je ocijenio da EU nije idealna politička zajednica, ali da je nešto najbolje što su udruženi narodi i zemlje stvorili s ciljem da obezbijede trajni mir, ekonomski napredak i socijalno blagostanje.

Evropa treba preuzeti odgovornost za integraciju BiH i zemalja zapadnog Balkan u EU, poručio je Radmanović i dodao da ohrabruju posljednje posjete visokih funkcionera EU Žozea Manuela Baroza i Ketrin Ešton BiH, koji su otvorili prostor za snažniji integracioni proces zemlje prema EU.

On je dodao da bi evroskepticizam u protivnom mogao uništiti do sada ostvareni politički i društveni napredak i ostaviti nas izvan svjetskih tokova. ”Mi moramo stvoriti stabilan demokratski prostor da buduće generacije u BiH i regionu prema svojim prilikama, mogućnostima i s punom odgovornošću rješavaju otvorena pitanja svoga vremena”, poručio je Radmanović.

Nikakva rješenja koja bi bila iznuđena i nametnuta sa strane, koja ne bi bila demokratski prihvaćena, neće pomoći BiH da konsoliduje svoju demokratiju i politički sistem, kaže Radmanović i ističe da neki predstavnici međunarodne zajednice nisu ništa naučili iz istorije međunarodnih odnosa kada je u pitanju BiH i Balkan.

“Umjesto da raskinu sa intervencionizmom velikih sila koji su u prošlosti godinama provodili njihovi predhodnici, i danas neki predstavnici međunarodne zajednice ponovo rješenja za BiH traže izvan njenih institucija, mimo legitimno izabranih predstavnika i demokratskih postulata društva’‘, napomenuo je Radmanović.

Stvarno pitanje budućnosti BiH je demokratija ili protektorat, rekao je Radmanović i dodao da je “naš odgovor demokratija, ali da politička dešavanja u i oko BiH ne uvjeravaju u to”. On je ukazao da u BiH bez demokratije nema iskrenog dijaloga, a da tamo gdje nema političkog dijaloga, nema ni rješenja, a gdje nema rješenja nema ni napretka zemlje.

Radmanović ne ukazao da je BiH 16 godina poslije rata i uspostavljanja mira izgradila institucije i ostvarila vidan napredak u stabilizaciji demokratije. “Opredjeljenjem za evropske vrijednosti napravili smo krupne korake za jedno mirno, demokratsko postkonfliktno društvo. Pa ipak, BiH je još podijeljeno društvo i nestabilna država”, upozorio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

 

Srna/Informer.ba