Izdvojeno Politika Vijesti

BiH krši jedini sporazum koji ima sa EU

BiH krši jedini ugovorni odnos koji ima sa Evropskom unijom (EU), a radi se o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), jer više od godinu kasni usvajanje zakona o državnoj pomoći.

Naime, privremeni SSP, koji je između BiH i EU potpisan u junu 2008. godine, precizirao je da se u roku od dvije godine uspostavi funkcionalno državno tijelo koje će raspolagati ovlaštenjima da odobrava programe pomoći i pojedinačna sredstva pomoći.

Sudeći prema sadašnjim stavovima političara u BiH, na usvajanje ovoga zakona čekaćemo još neko vrijeme jer još nije postignut dogovor da li to tijelo treba da bude državna agencija, kao što traže prvenstveno političari u FBiH, ili samo koordinaciono tijelo, kako to želi RS.

Francuska je kao posljednja članica EU u svom parlamentu ratifikovala SSP još krajem prošle godine, tako da je ostalo samo da Vijeće Evrope izvrši njegovu notifikaciju. U slučaju BiH to se neće desiti jer bh. vlasti krše odredbe i privremenog SSP-a.

Na pitanje da li su moguće sankcije zbog nepoštovanja SSP-a, Osman Topčagić, ambasador BiH pri EU, kaže da kašnjenjem u procesu evropskih integracija sami sebe kažnjavamo.

“Neispunjenje ili kašnjenje u ispunjavanju nekih obaveza iz sporazuma dovodi i do kašnjenja u procesu evropskih integracija, što znači da sami sebe kažnjavamo i isključujemo”, kaže Topčagić i dodaje da kašnjenjem  nećemo moći koristiti neke prednosti koje ovakav sporazum daje.

Topčagić naglašava da se uslov za podnošenje aplikacije za članstvo BiH u EU isprepliće sa SSP-om te da je, prije svega, potrebno riješiti ono što precizira SSP pa tek onda pristupiti sljedećem koraku.

Podsjećanja radi, SSP, kao obavezujući sporazum, predstavlja prvi ugovorni odnos između BiH i EU. Ovaj sporazum je prvi korak ka članstvu u EU i  važi za jedan od najznačajnijih dokumenata kada su u pitanju evropske integracije, jer iz njega proističe da će BiH sigurno biti članica EU ukoliko ispuni sve obaveze.

Iako je BiH sporazum potpisala prije više od tri godine, on još nije stupio na snagu, a trenutno je na snazi Privremeni sporazum koji predviđa većinu onoga što predviđa i SSP.

Milica Marković, član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, kaže da je na posljednjem, junskom zasjedanju od BiH, pod broj jedan, zatraženo ispunjavanje obaveza koje proističu iz presude za ljudska prava po pitanju Sejdić i Finci.

“Pod broj dva je donošenje zakona o državnoj pomoći i popis stanovništva, ali od ta tri uslova najbitniji je onaj koji se odnosi na presudu Sejdić i Finci jer ona se direktno odnosi na ljudska prava i prava nacionalnih manjina u BiH“, kaže Markovićeva.

I ona naglašava da BiH sama sebe kažnjava neispunjavajući obaveze iz SSP-a te da je svima u regionu, a i u Evropi, poznato da smo zemlja koja nazaduje, kada je riječ o EU.

“Umjesto da napreduje ona nazaduje na putu evropskih integracija. Vidimo da je Hrvatska već na vratima EU, Srbija i Crna Gora se ubrzano pripremaju za ulazak, što znači da smo mi negdje u rangu sa Albanijom. Taj status smo stekli zahvaljujući nama samima, ali isto tako, i lišeni smo nekih beneficija koje donosi kandidatski status”, naglašava Markovićeva, pišu Nezavisne novine.

Informer.ba