Ekonomija Vijesti

“BiH Telecom” i ” EP BiH” drže depozite veće od 450 miliona KM

Federalni revizori otkrili su da “BH Telekom” i Elektroprivreda BiH, iako je Federaciji BiH prijeko potrebno 250 miliona, na svojim računima u komercijalnim bankama drže depozite veće od 450 miliona KM.

Revizori su ustanovili da kratkoročni depoziti “BH Telekoma” iznose 168.426.000 KM, a dugoročni 46.735.000 KM.

Najviše kratkoročnih depozita 50,43 miliona KM “BH Telekom” ima kod kod NLB Tuzlanske banke, čiji je većinski vlasnik Ljubljanska banka.

Ostatak dugoročnih i kratkoročnih depozita nalaze se u Novoj, UniKredit, BBI, Prokredit, Inteza Sanpaolo i Privrednoj banci.

“Elektroprivreda BiH” raspolaže sa 235.677.000 KM deponovanih sredstava. Kratkoročni depoziti iznose 225.898.365 KM, ali su knjiženi na način suprotan Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH.

Prema pisanju “Dnevnog avaza”, “Elektroprivreda BiH” na svojim računima ima još 9.779.150 KM dugoročnih depozita.

Direkcija “Elektroprivrede BiH” raspolaže sa 13 računa u Unikredit, Hipo Alpe Adria, Raifaisen, Union, Post, Intesa Sanpaolo, Vakufskoj, Privrednoj, Mojoj, BBI, Turkish Zirat, BOR i NLB Tuzlanskoj banci.

 

Srna/Informer.ba