Ekonomija Izdvojeno Vijesti

BiH: Trgovinski deficit za prvi kvartal 1,42 milijarde KM

Savjet ministara BiH usvojio je danas u Sarajevu analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar – mart, u kojoj se navodi da je trgovinski deficit u ovom periodu iznosio 1,42 milijarde KM, što je za 16,75 odsto više u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Prema ovoj analizi koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prva tri mjeseca ove godine godine uvezeno je robe u vrijednosti od 3,39 milijardi KM, što je za 23,01 odsto više u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

Istovremeno, ukupan izvoz iznosio je 1,97 milijardi KM, što predstavlja rast za 27,96 odsto u odnosu na isti period prošle godine, tako da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 58,12 odsto, što je za 2,25 odsto više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH razmotrio je i izvještaj iz oblasti poljoprivrede za BiH za prošlu godinu, kojeg će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru usvajanja.

Prema podacima iz analize, površine zasijane žitaricama u 2010. godini iznosile su 293 000 hektara, krmnim biljem 136 000 hektara, povrćem 76 000 hektara, a industrijskim biljem 7 000 hektara.

U strukturi proizvodnje evidentno je smanjenje površine zasijanih žitarica za 5,48 odsto, dok su površine zasijane povrćem i industrijskim biljem ostale nepromijenjene u poređenju sa 2009. godinom. Površine zasijane krmnim biljem u 2010. godini povećane su za tri odsto u odnosu na godinu ranije.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Agencije za nadzor nad tržištem, donio je Uputstvo za poslovne subjekte o načinu obavještavanja potrošača o povlačenju nesigurnih proizvoda radi unapređenja zaštite potrošača na cijeloj teritoriji BiH i pomoći poslovnim subjektima da izvršavaju svoju zakonsku obvezu.

Tim uputstvom propisan je način, sadržaj i izgled obavještenja kojeg će poslovni subjekti publikovati u sredstvima javnog informisanja prilikom povlačenja nesigurnih proizvoda s tržišta.

Na današnjoj sjednici prihvaćena je Inicijativa i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu i projektu između KfW-a iz Frankfurta na Majni, i BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske /RS/, koju zastupa Ministarstvo finansija RS-a, i “Elektro Doboja” (izvršna agencija) za 50.000.000 evra za projekat Hidroelektrana /HE/ ”Cijevna tri”.

Riječ je o projektu za izgradnju HE ”Cijevna tri” na rijeci Bosni, kapaciteta 13,8 megavata, kao i podizanju odgovarajućih bočnih nasipa. Cilj ovog projekta je stvaranje obnovljivih izvora energije, što će doprinijeti održivom ekonomskom rastu BiH te globalnoj zaštiti klime.

Ministarstvo finansija i trezora će, nakon završenih pregovora, dostaviti Savjetu ministara BiH nacrt sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Projekat će biti finansiran kreditom od 50 miliona evra, s rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od četiri godine, sa lokacijom na Republiku Srpsku.

 

Srna/Informer.ba