Politika Vijesti

BPS: Na sceni su privatno profiterski interesi

Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS – Sefer Halilović) u povodu izvršene revizije Institucija BiH i FBiH te nalaza revizora da se ogromna sredstva  izdvajaju iz budžeta za zakup poslovnih prostora,te netransparentne procedure prilikom odabira poslovnih prostora za koje se izdvajaju ogromna budžetska sredstva smatra da su na sceni privatno-profiterski interesi.

Zabrinjavajuća je činjenica da veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države i entiteta godinama besplatno koriste razna udruženja,savezi,privatne firme i političke partije,te da je prosto nevjerovatno da se od iznajmljenih prostora u vlasništvu Države ne ubira niti jedna marka što jasno govori da je na sceni nekontrolisano ponašanje vlasti već duži niz godina.

Ako se uzme u obzir činjenica da se iz budžeta FBiH godišnje potroši oko 5 miliona KM za zakup poslovnih prostora,te troška Vlade Federacije BiH koja svaki mjesec plati SDP-u 20 hiljada KM za korištenje zgrade nekadašnjeg CK postavlja se pitanje iz čijih sredstava su građeni ti objekti i ko ima pravo prisvajati sredstva koja su ulagali svi građani BiH.

BPS  poziva nadležne institucije da spriječe nekontrolisano trošenje budžetskih sredstava i da napokon stanu na put neodgovornim  političarima i njihovim  mentorima  u njihovom dugogodišnjem rasipničkom ponašanju jer iz dana u dan siromašni,gladni i obespravljeni  građani tonu u još veću ekonomsku i socijalnu krizu dok političari za svoje kancelarije izdvajaju milione maraka, stoji u saopćenju BPS-a.

 

Informer.ba