BiH Udarno Vijesti

Butler: Stanišić i Milošević osigurali opremu za pogubljenja

Ostoja Stanišić i Marko Milošević mogli su osigurati da oprema, ljudstvo i objekti na području Zvornika ne budu korišteni za ubijanje Srebreničana u julu 1995. godine, izjavio je vještak Richard Butler na suđenju dvojici optuženih za genocid.

Iznoseći nalaz i mišljenje, na zahtjev Državnog tužilaštva, Butler je rekao da dokumentacija potvrđuje da je u julu 1995. Stanišić bio komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Milošević njegov zamjenik.

Ne mogu reći da li je komandant Šestog bataljona ili zamjenik mogao spriječiti ubijanja. Oni su mogli osigurati da ljudstvo, oprema i objekti ne budu korišteni za ubijanja”, kazao je Butler odgovarajući na pitanja Odbrane.

Stanišić i Milošević su optuženi za učešće u zločinima počinjenim na brani u Petkovcima kod mjesta Đulići (opština Zvornik), gdje je u julu 1995. strijeljano oko 1.000 ranije zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice.

Oprema” Zvorničke brigade, kako je zaključio Butler, imala je “određenu ulogu u počinjenju zločina”.

Bošnjački zarobljenici su držani u školi u Petkovcima. Vozila Šestog bataljona su primijećena kako idu od škole do lokacije na brani tokom večeri 14. jula i ujutro 15. jula. Na osnovu izjava preživjelih, ovo se poklapa sa periodom kada je oko 1.000 ljudi likvidirano u blizini brane i škole Petkovci”, naveo je Butler.

On je rekao da se u dokumentaciji nalaze dva putna naloga Šestog bataljona od 15. jula 1995. godine za vozila za kretanje od škole, gdje su držani zarobljenici, do mjesta pogubljenja na brani.

Na pitanje Odbrane Stanišića, vještak je kazao da ne zna da li je na putnim nalozima potpis komandanta bataljona.

Iz mog rada u Haškom tribunalu, poznato mi je da postoje podaci da su 14. jula uvečer i 15. jula ujutro neki oficiri došli do komandnog mjesta bataljona i zatražili od komandanta i prisutnih oficira da bataljon obezbijedi resurse za čuvanje zarobljenika i kasnije aktivnosti nakon pogubljenja”, rekao je Butler.

Vještak se složio s Miloševićevom Odbranom “da komandant može prenijeti pravo i dužnosti, ali ne odgovornost”, odnosno da je na kraju komandant odgovoran za sve.

Butler je pojasnio da je to u skladu sa doktrinom koju je primijenjivala VRS.

On je nalaz i mišljenje na ovom suđenju zasnivao na četiri izvještaja koja je ranije sačinio za Tribunal u Haagu i Sud BiH u drugim postupcima, te na saznanjima do kojih je došao radeći u Haškom tribunalu, dok poseban izvještaj za “ovaj predmet nije sačinio”.

Glavni izvori informacija su dokumenti koje je pribavio Ured tužioca Haškog tribunala u sklopu istrage u vezi sa Srebrenicom. Radi se o vojnoj dokumentaciji VRS-a, konkretno za Zvorničku i Bratunačku brigadu, Drinski korpus, kao i o dokumentima iz Glavnog štaba VRS-a. (…) Ja sam bio dio tima koji je vršio pretres sjedišta Zvorničke brigade”, naveo je Butler.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. novembar, kada je planirano saslušanje zaštićenog svjedoka.

BIRN/Informer.ba