BiH Udarno Vijesti

Zbog hidžretske RS se odrekla pravoslavne Nove godine

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (RS) odlučilo je da je Zakonom o dopunama Zakona o praznicima povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Predmet razmatranja Vijeća bilo je meritorno odlučivanje o zahtjevu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, koji smatra da je vitalni intres tog naroda povrijeđen time što se osporenim zakonom uvodi vjerski praznik Pravoslavna nova godina i da je radi poštivanja ustavnog načela ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana i isključenja diskriminacije potrebno propisati da je praznik i Muslimanska (Hidžretska) nova godina koja se obilježava prema muslimanskom kalendaru.Bošnjački delegati smatraju da je na ovaj način onemogućeno da građani bošnjačke nacionalnosti praznuju Muslimansku (Hidžretsku) novu godinu po islamskom kalendaru, kako je to sadržano u podnesenim amandmanima na ovaj zakon.

Odlučujući o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, Vijeće Ustavnog suda RS-a je utvrdilo da je osporenim zakonom povrijeđen vitalni intres bošnjačkog naroda, jer praznik, propisan osporenim zakonom – Pravoslavna nova godina – spada u krug duhovnih vrijednosti koje njeguje srpski narod u očuvanju svoje tradicije i identiteta i da, kao takav, daje prednost samo jednom konstitutivnom narodu među subjektima na koje se odnosi, stav je Vijeća, koji je saopćio danas na pres-konferenciji predsjednika Ustavnog suda RS-a Mirko Zovko.

Time je, premu mišljenju Vijeća, ovim zakonom došlo do privilegovanja jednog naroda čime je prekršen princip njihove ravnopravnosti iz člana 1. Ustava RS-a koji u sebi sublimira i ravnopravno uvažavanje nacionalnih, tradicionalnih, vjerskih, kulturnih i drugih karakteristika konstitutivnih naroda RS-a.

Podsjećanja radi, dopune Zakona o praznicima usvojene su prethodno u Skupštini RS-a na prijedlog poslanika SDS-a Nenada Stevandića.

Fena/Informer.ba