BiH Udarno Vijesti

Četiri opštine u RS-u prerastaju u gradove

Kada Zakon o gradovima bude objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske opštine Prijedor, Bijeljina, Trebinje i Doboj zvanično će postati gradovi, rekla je u intervjuu za današnje “Oslobođenje” Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Ove promjene, ističe, unaprijediće i rejting Prijedora, Trebinja, Bijeljine i Doboja prilikom intenziviranja aktivnosti na području Evropske unije, jer brojne opštine sklapaju partnerstva sa lokalnim zajednicama u EU, razmjenjuju dobre prakse i zajednički rade na projektima za fondove IPA, što jeste još jedan od naših strateških ciljeva.

Naglašava da je za Ministarstvo, kao i Vladu RS-a, ovaj korak veoma bitan jer su sve bliži realizaciji ciljeva iz strategije razvoja lokalne samouprave a koja, između ostalog, predviđa višetipske lokalne zajednice.

“Sada imamo situaciju da na isti način tretiramo uređenje i radnopravne statuse svih lokalnih zajednica, a to je veoma teško, jer nisu iste prilike u npr. nerazvijenoj opštini Oštra Luka i gradu Banja Luka, koji ima višemilionski razvojni budžet. Upravo ovim promjenama otvaramo vrata za drugačiji koncept lokalne samouprave u RS-u, naravno strogo vodeći računa o ekonomskoj situaciji, svjesni da sve ove promjene moraju ići planski i postepeno”, rekla je Rešić.

Ekonomsku situaciju u 62 lokalne zajednice u Republici Srpskoj ocijenila je stabilnom, navodeći da problema naravno ima, kao i razlika, jer je drugačije govoriti o različitim kategorijama opština.

“U RS-u mi prepoznajemo četiri kategorizacije: izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine, kojih je 33, i kojima Ministarstvo isplaćuje grant od dva miliona maraka na godišnjem nivou. Ove opštine još imaju socijalne budžete, bave se izgradnjom infrastrukture i sličnim, uglavnom, malim projektima”, kaže Rešić.

Istakla je da ostale opštine imaju status srednje razvijenih, odnosno razvijenih i da prema njima Vlada ne obezbjeđuje direktnu budžetsku podršku, jer imaju razvojne budžete.

 

Fena/Informer.ba