BiH Udarno Vijesti

Crna statistika: U BiH 530.897 nezaposlenih osoba

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2011. broj zaposlenih u pravnim osobama BiH iznosio je 693.964, od čega je 283.538 žena.

U odnosu na septembar 2011. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama povećao se za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena povećao se za 0,3 posto.

U poređenju sa oktobrom 2010. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor “Obrazovanje” sa 5,1 indeksni poen, slijede sektor “Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge” sa 4,3 indeksnih poena i “Zdravstvena zaštita i socijalna pomoć” sa 2,6 indeksnih poena.

Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor “Poljoprivreda, lov i šumarstvo” sa povećanjem od 6,9 indeksnih poena, slijede sektori “Obrazovanje” sa povećanjem od 5,0 indeksnih poena i “Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge” sa 4,6 indeksna poena.

U oktobru 2011. godine broj nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 530.897.

Broj nezaposlenih u oktobru 2011. godine u odnosu na mjesec ranije povećao se za 0,2 posto, dok se broj nezaposlenih žena u istom periodu povećao za 0,2 posto.

Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom, njih 189.437, a slijede osobe sa NK – 160.785 i sa srednjom stručnom spremom 132.431 osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja, odnosno VŠS – 7.439, a slijede osobe sa visokom školskom spremom 27.498, uključujući doktore nauka i magistre.

Udio ženske populacije u nezaposlenima iznosi 50,6 posto ili u apsolutnom iznosu 268.445 osoba ženskoga spola.

U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalifikovanih NK – 84.120, sa srednjom spremom je 80.220 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76.049 osoba.

 

Onasa/Informer.ba