BiH Udarno Vijesti

Da li će kasniti nove lične karte i kolika će biti cijena?

Prema usvojenim aktima Vijeća ministara BiH, plan je da izdavanje novih ličnih karata počne 1. januara 2013. godine, ali su zbog kasnog usvajanja Zakona o ličnoj karti, te zbog neimplementacije Zakona o matičnim knjigama u Federaciji BiH rokovi izuzetno kratki te može doći do odgađanja početka izdavanja, ali u tom slučaju najkasnije do 1. marta 2013. godine.

Kako je za Fenu izjavila glasnogovornica Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Amila Opardija, podaci koji će se nalaziti na ličnoj karti definirani su Zakonom o ličnoj karti.

Od biometrijskih podataka će se uzimati podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis. Bit će vidljiva mala razlika u odnosu na sadašnju ličnu kartu, podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom, na zahtjev građana će se moći unijeti i entitetsko državljanstvo i krvna grupa, a najveća promjena je to što će nova lična karta sadržavati elektronski čip u koji će se moći pohraniti digitalni potpis na zahtjev građanina, kazala je ona.

U toku su aktivnosti pripreme izgleda nove lične karte shodno izmjenama propisa, ali pošto je u pitanju standardiziran dokument, on se neće puno razlikovati od sadašnjeg dokumenta.

Finansijsko projiciranje sistema ličnih karata se posmatra na period od 10 godina, koliko važe lične karte. U tom segmentu najveća stavka su obrasci ličnih karata i vozačkih dozvola, gdje je neophodno za period od 10 godina planirati pet miliona obrazaca ličnih karata i dva miliona obrazaca vozačkih dozvola što je najveća stavka budžeta.

Za same tehničke pripreme softvera, te opreme za pohranjivanje podataka i personalizaciju u toku 2012. je planirano 3,5 miliona KM. Osim toga, svake godine se planiraju sredstva za uvezivanje lokacija te sredstva za održavanje opreme, navodi Opardija.

Upitana zbog čega se uopće štampaju nove lične karte, istaknula je da su identifikacioni dokumenti kategorija koja podliježe konstantnom unapređenju i usavršavanju, prvenstveno radi sigurnosti, ali i zbog zbog praćenja razvoja informacionih tehnologija, kao npr. korištenje elektronskih usluga uz pomoć lične karte, što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo.

Lične karte koje su trenutno važeće u BiH počele su se izdavati 2003. godine i tada su zadovoljavale sigurnosne standarde. U međuvremenu su ovi standardni postali puno rigorozniji. Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj (ICAO) preporučuje da lični dokumenti sadrže biometrijske podatke da bi se onemogućila krađa identiteta, rekla je Opardija.

Bosna i Hercegovina se obavezala u postupku pregovora za bezvizni režim da će vršiti konstantna unapređenja sistema dokumenata. U tom kontekstu je, na prijedlog IDDEEA-e izrađena Strategija razvoja dokumenata koju su pozitivno ocijeili eksperti EU i uzeta je kao jedan od dokaza da BiH sistemski pristupa ovoj problematici.

U skladu s tom strategijom su izrađeni nacrti Zakona o ličnoj karti, te prebivalištu i boravištu i JMB.

Novi zakon o ličnoj karti treba da poboljša zaštitu na samom obrascu dokumenta, ali da uvede i “digitalni identitet”. Tako je predloženo da nova lična karta posjeduje i elektronski čip, te da omogući efikasnije uvođenje elektronskih servisa i elektronske uprave.

Na ovaj način, građani BiH će imati mogućnost lakše elektronske identifikacije. Građani će mijenjati lične karte po isteku sadašnjih, dakle neće biti masovne zamjene. To znači da će građani po isteku sadašnje lične karte, bez obzira na to da li ona ističe 2013., 2018. ili neke druge godine i koju bi ionako morali zamijeniti, dobiti novu ličnu kartu koja ima puno bolje elemente zaštite u odnosu na sadašnju i ostale elemente koji se po njihovoj želji mogu unijeti u ličnu kartu, kazala je Opardija, naglasivši da je neophodno da svi nivoi vlasti u BiH pripreme svoje sisteme tako da mogu pružati građanima elektronske usluge, a građani će imati mogućnost da se identifikuju putem elektronske lične karte.

Sigurni smo da svi nivoi vlasti pripremaju svoje usluge tako da će građanima biti dostupne elektronski, a u svrhu implementacije EU direktive o elektronskim uslugama, istakla je.

U međuvremenu je jučer Vijeće ministara BiH razmotrilo i za iduću sjednicu odgodilo izjašnjavanje o Prijedlogu pravilnika o cijeni osobnih dokumenata (osobne iskaznice i vozačke dozvole) i zadužilo Agenciju za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka da pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi sveobuhvatnu analizu koja će uključivati usporedni pregled cijena i kvaliteta ovih dokumenata u zemljama regije i Evrope, nakon čega će se ministri izjasniti o ovom pravilniku.

Kako je saopćeno nakon sjednice, cilj Vijeća ministara BiH je da građani BiH za najnižu realnu cijenu dobiju najkvalitetnije dokumente, s tim da se korekcija cijena neće odnositi na postojeća osobna dokumenta do momenta isticanja njihovog važenja.

Fena/Informer.ba