BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Damir Mašić: Frapantan podatak da je 100.000 mladih probalo ili koristi drogu

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić na Trgu djece Sarajeva ozvaničili su početak javne kampanje “Uči gdje stigneš”.

Ovaj projekt će u Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru i Sarajevu promovirati zdrave stilove života s posebnim fokusom na borbu protiv zloupotrebe droga. Putem interaktivnih radionica mladi iz Federacije BiH moći će na netipičan i nestandardan način edicurati se i razgovarati sa svojim vršnjacima o ovim problemima i izvući pouke“, rekao je Mašić.

Vlada Federacije BiH prošle godine je usvojila Akcioni plan protiv zloupotreba droga, u kojem su od 2011. do 2013. osim Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke učestvovala i federalna ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike te pravde.

Tako je i ova kampanja jedna u nizu aktivnosti koju provodi Vlada Federacije BiH, odnosno ova spomenuta ministarstva. “Uči gdje stigneš” imat će i svoje medijsko prisustvo u FBiH, a drugi segment ove kampanje jeste izmjena nastavnih planova i programa, prije svega za devetogodišnje obrazovanje“, kaže Mašić.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kako ističe, u fazi je prilagođavanja, odnosno evaluaciji cjelokupnog okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje u sklopu kojeg će posebno mjesto naći promoviranje zdravih stilova života i borba protiv zloupotrebe opojnih droga.

Ministar je izrazio zadovoljstvo zbog partnerstva s Asocijacijom XY i što može biti na usluzi građana – školskoj populaciji.

Istakao je da je veoma teško dati precizan podatak koliko mladi u osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koriste  droge.

Pokazatelji Policijske misije EU u BiH govore da je oko 100.000 mladih ili bilo u doticaju s opojnim drogama ili ih koristi. Tako dolazimo do frapantnog podatka da je do 10 posto populacije mladih ljudi došlo u doticaj s drogama ili ih koristi, koji treba da zabrine sve nas, a posebno će nas zabrinuti kada budemo imali zvanične statističke podatke, a ne procjene i određena nagađanja“, rekao je Mašić.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić naglasila je da će mladima u akcijama kampanje “Uči gdje stigneš” biti prezentirane sve infomacije o zdravim stilovima života na originalan način koji je prihvatljiv mladima.

 

Fena/Informer.ba