Izdvojeno Politika Vijesti

Damir Mašić: Ubuduće jedan udžbenik za jedan predmet

Na trećoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je održana danas u Sarajevu, usaglašeno je da će se na sljedećim konkursima odobravati samo jedan udžbenik za jedan predmet.

S obzirom na dosadašnja loša iskustva izabran je ovakav pristup koji će osigurati bolji kvalitet i niže cijene udžbenika.

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić rekao je da će izdavači od sada dostavljati strukturu cijena udžbenika a konačne cijene će odobravati Koordinacija ministara obrazovanja i nauke Federacije BiH.

Za eventualne greške u udžbenicima od sada će biti odgovorni i izdavači i autori i recezenti, a recezente će predlagati kantonalna ministarstva obrazovanja.

Svi udžbenici će biti štampani u Bosni i Hercegovini, s tim da će izdavači na udžbenike stavljati visokokvalitetne naljepnice radi lakše kontrole tiraža.

Ministar Mašić je predložio da se od sljedeće školske godine dijele besplatni udžbenici za prvačiće i djecu u stanju socijalne potrebe na području cijele Federacije BiH.

 

Fena/Informer.ba