BiH Udarno Vijesti

Danas isplata akontacije bivšim pripadnicima OS BiH

Federalni zavod za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO), temljem odluka Vlade Federacije BiH, isplatit će danas akontacije bivšim pripadnicima Oružanih snaga (OS) BiH koji su ostvarili pravo na mirovinu sukladno Zakonu o službi u OS BiH, a žive na području Federacije BiH.

Akontacije su jednake iznosu najniže redovite mirovine koju Zavod isplaćuje svojim korisnicim, te iznose  310.73 KM, saopćio je Federalni zavod PIO/MIO.

Isplata akontacija odvija se u skladu sa sporazumom kojega su 30. decembra 2011. godine potpisali Sulejman Tihić, dopredsjednik Doma naroda Parlamenta BiH i Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, sa predstavnicima Udruženja otpuštenih pripadnika OS BiH.

Spomenuti iznos primit će ukupno 1.442  bivša pripadnika OS BiH, čije je stalno prebivalište na području Federacije BiH.

Sredstva potrebna za drugu isplatu iznose 448.072,66 KM.

Vlada Federacije osigurala je spomenuti novac za bivše pripadnike OS BiH, koji čekaju na početak isplate mirovina, koje će se financirati iz proračuna BiH, za razdoblje od tri mjeseca tj. za decembar, januar i februar.

 

Onasa/Informer.ba