Politika Udarno Vijesti

Danas izjašnjavanje Doma naroda PBiH: Novo odgađanje popisa stanovništva?

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da se izjasni o prijedlogu Kolegijuma ovog doma da se za novih 30 dana produži amandmanska faza za Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine.

Ukoliko ovaj prijedlog bude usvojen, to će biti drugi put da Dom naroda produžava amandmansku fazu na ovaj zakon, koji je jedan od uslova za nastavak evropskog puta BiH.

Pred delegatima bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, koji je Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputio početkom 2010. godine.

Na predloženom dnevnom redu sjednice nalazi se i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, kojim se omogućavaju dodatni rokovi za staru deviznu štednju, s tim da se proces verifikacije završi do kraja 2012. godine.

U prvom čitanju delegati bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima BiH.

Na dnevnom redu su i izvještaji o aktivnostima na projektu “Autoput na koridoru Vc” te o realizovanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2008. i 2009. godinu, kao i informacija o rješavanju višaka naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH.

Delegati bi trebalo da razmotre i informaciju o stanju bezbjednosti u BiH u 2010. godini.