Politika Vijesti

Danas u Sarajevu potpisivanje memoranduma sa Shell Exploration Company

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas će biti potpisan memorandum o razumijevanju sa Shell Exploration Company B.V.- preduzećem osnovanim u Holandiji sa registrovanim sjedištem u Haagu.

Memorandum će potpisati premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj u ime Vlade FBiH i potpredsjednik Portfelja za istraživanje i Strategije Marcus Antonini, te direktor za nova istraživanja, investicije i isporuku Michael Foley, u ime Shella.

Shell Exploration Company B.V. je vodeće međunarodno naftno i gasno preduzeće, sa iskustvom u istraživanjima i razvoju hidrokarbonata, koje je iskazalo interes da učestvuje u poslovima geoloških istraživanja nafte i plina na području FBiH.

Realizacija ovog memoranduma o razumijevanju treba da pruži sliku o stvarnim zalihama nafte i plina na teritoriji Federacije BiH i osigura osnovne pretpostavke za početak istraživanja i eksploatacije u funkciji razvoja FBiH.

 

Fena/Informer.ba