BiH Udarno Vijesti

Demografska budućnost BiH – Jesmo li već staračka nacija?

U organizaciji Centra za napredne studije (CNS) danas je u ‘Nahli’ održan forum “Demografska budućnost Bosne i Hercegovine”.

Povod današnje teme je, kako je rekla Dževada Šuško, koordinatorica CNS-a, izvještaj UN-a o „Stanju svjetske populacije u 2011.“ u kome je konstatirano da je svjetska populacija uvećana na sedam milijardi, dok je prirodni priraštaj stanovništva u BiH sve niži.

„Bliska demografska budućnost BiH je veoma upitna, ako se pod hitno ne zaustavi pad nataliteta, a to znači, da bi društvo moralo usvojiti pronatalitetne strategije razvoja koje bi podrazumijevale više stvari“, rekao je prof.dr. Jusuf Žiga, uvodničar foruma.

Žiga je pojasnio da prema svim relevantnim pokazateljima, u svim bitnim segmentima, demografska struktura BiH pokazuje negativne trendove. Na jednoj strani je enormni pad nataliteta i fertilnost, s druge strane povećanje stope mortaliteta i povećanje najstarijih kategorija u ukupnom udjelu populacije.

Jedan od uzroka je i stihijno iseljavanje stanovništva iz ruralnih područja u urbane centre koji neće moći osigurati ni elementarne a kamoli neke prosperitetne uvjete za život.

„Na etničkoj osnovi imamo homogenizaciju prostora, što je direktni atak na multirateralni karakter društva i, ako imamo u vidu da je u poratnom periodu iz zemlje otišlo oko 250.000 fertilno sposobnih, mladih ljudi, te onako veliki broj stradalih tokom rata, onda nam je demografska budućnost BiH veoma upitna“, smatra Žiga.

Kao rješenje ovog problema sa kojim se BiH suočava, Žiga je naglasio stvaranje poželjnog životnog ambijenta mladim ljudima, da ne bježe i da dobiju šansu da mogu riješiti svoje egzistencijalne probleme, a to podrazumijeva i odgovarajući poticaj da ljudi požele da imaju djecu .

„Ukoliko bi se usvojila jedna pronatalitetna politika, onda bi mi imali šansu najprije da zaustavimo nagli pad i negativne trendove u bh. stanovništvu i da rehabilitujemo povoljniji demografski prirast“, istakao je Žiga.

Prosječna starost u BiH je oko 40 godina, a do 2050. prosječna životna dob ovdašnjeg čovjeka će biti između 50 i 54 godine, “a to znači, već staračka nacija”.

„Možemo konstatirati da demografska situacija u BiH, ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće mjere populacijske politike, neće biti dobra i BiH će zapasti u jednu kritičnu demografsku zonu i imat će vrlo lošu poziciju u odnosu na druge zemlje koje su u sličnoj situaciji“, rekao je mr. Mirza Emirhafizović.

Stopa fertiliteta, broja živorođene djece u BiH, opala je s 1,3 u 2006. na 1,17 u 2009. godini. Smatra se da nakon 2010. godine BiH ulazi u duži period negativnog prirodnog priraštaja, rečeno je na ovom forumu.

 

Fena/Informer.ba