BiH Intervju Vijesti

Denis Zvizdić: Zaustavljeno je nasilje nad pravnom državom

Umjesto da se “nova većina” posveti rješavanju nagomilanih problema FBiH, evo, i možda najaktuelnije, preveniranju i gašenju požara koji svakog dana gutaju jedno od naših najvrednijih prirodnih bogatstava – šume, oni su se bavili, i čini mi se da se još bave, proizvođenjem političkih kriza, kaže Zvizdić.

 

Gospodine Zvizdiću, šta za Federaciju BiH znači presuda Ustavnog suda FBiH kojom je utvrđeno da je 16. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i sve odluke donesene na njoj, uključujući i smjenu Vas i Stanka Primorca iz rukovodstva tog doma, protivna Ustavu i Poslovniku?

 

Presuda Ustavnog suda FBiH kojom je jasno utvrđeno da je 16. redovna sjednica održana u suprotnosti sa Poslovnikom Predstavničkog doma čime je, i to je ustvari i najznačajnini dio presude, povrijeđen Ustav FBiH, jeste istinska pobjeda pravne države, pobjeda principa pravičnosti i demokratije nad pokušajem grubog kršenja procedura predviđenih Poslovnikom i Ustava FBiH. Ono što je, ustvari, u cijelom ovom periodu pravnog vakuuma i vladavine bezakonja od 26. juna do dana izricanja presude Ustavnog suda unosilo istinsku zebnju kod svakog građanina FBiH privrženog postulatima demokratije, jeste spremnost zastupnika koji čine tzv. novu parlamentarnu većinu da kao izabrani nosioci zakonodavne vlasti, dakle oni čiji je osnovni zadatak da štite Ustav i zakone FBiH, svjesno krše principe pravne države. I to je ono što plaši i zabrinjava! Jer, ako zastupnici u Parlamentu FBiH neće poštovati Ustav i Poslovnik, ko će, i kakva je poruka odaslana domaćoj i stranoj javnosti o stepenu i načinu poštivanja zakona koje sami donosimo?

Paradoks

No, na svu sreću, a moram kazati, za mene i potpuno očekivano jer je od početka bilo jasno da „samoproklamovana moć” nove parlamentarne većine nije jača od Ustava FBiH, Ustavni sud je svojom presudom potvrdio da je istu donio na principu stručnosti i zakonitosti čime je očuvano povjerenje u naš pravosudni sistem, te vraćen poljuljani autoritet Predstavničkog doma u kojem je „nova parlamentarna većina” očito bila spremna da grubo kršenje zakonitosti nametne kao princip svoga djelovanja. Jednostavno se može kazati da su ovom presudom Ustavnog suda, koja je sigurno jedna od najznačajnijih u periodu rada Parlamenta FBiH, sačuvani principi pravne države.

 

Kakve su konkretne posljedice 16. sjednice, ali i svega poslije 26. juna?

 

Vrlo su ozbiljne i dalekosežne posljedice 16. sjednice, održane u suprotnosti sa Poslovnikom i Ustavom FBiH. Najvažnija činjenica i posljedica je iskazana spremnost zakonodavnog organa da krši zakone uz još nejasan stav da li oni, koji su to radili u posljednja dva mjeseca, u potpunosti razumiju i iskreno priznaju greške koje su napravili. Zar nije zabrinjavajuća činjenica da protuposlovničke procedure koje je provodila novouspostavljena većina pred Ustavnim sudom FBiH brani gospodin Tomo Vidović kao predsjednik Zakonodavnopravne komisije Predstavničkog doma, čiji je upravo osnovni zadatak da sve procedure u Parlamentu koordinira i usklađuje sa Ustavom i pravnim sistemom FBiH. Dakle, predsjednik Zakonodavnopravne komisije brani protivzakonito i protivposlovničko djelovanje parlamentarne većine kojoj pripada u ime koje istovremeno nelegalno obavlja funkciju potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma. To je školski primjer kršenja načela pravne države i zbog toga smatram da bi gospodin Vidović trebao dati ostavku na mjesto predsjednika Zakonodavnopravne komisije, jer je izgubio stručni kredibilitet da dalje obavlja tu važnu funkciju. Dalja posljedica je činjenica da su svi zakoni i drugu akti koji su usvojeni na nelegalno održanim sjednicama Predstavničkog doma Parlamenta FBiH poništeni, kao što su poništene i sve pravne radnje koje su eventualno obavljene od institucija i građana na osnovu tih akata. Nemam informaciju o kojem broju takvih radnji je riječ, ali možete i sami zamisliti o kakvoj mogućoj šteti se radi i u kakvu pravnu nesigurnost su dovedene institucije i građani FBiH. Naredna posljedica jeste izgubljeno vrijeme – dva mjeseca pravnog vakuuma i ulazak u kritičnu fazu u smislu termina bitnih za djelovanje izvršne i zakonodavne vlasti kada bi mogli biti ugroženi rokovi za potpisivanje brojnih važnih ugovora i sporazuma uključujući i, u ovom trenutku za FBiH najvažniji, sporazum sa MMF-om. Pretpostavljam da će sada „nova parlamentarna većina”, tobože zbog brige za građane FBiH, vršiti pritisak na mene da što prije zakažem sjednicu kako ne bi bio ugrožen ugovor sa MMF-om, iako su potpuno svjesno dva mjeseca onemogućavali Parlament FBiH da legalno radi. Zaista paradoksalna situacija koja će, nažalost, najveću štetu nanijeti građanima FBiH. I na kraju, ali, po meni, najveća posljedica jeste gubitak povjerenja u autoritet u zakonsko djelovanje Parlamenta FBiH. Podsjećam da je Predstavnički dom Parlamenta FBiH do smjene gospodina Primorca i mene bio, po rezultatima svoga rada i po mišljenju nepristrasnih domaćih i međunarodnih institucija, jedan od najefikasnijih parlamenata u BiH.

 

• Da li će iko i ko bi trebao snositi odgovornost za sve što je u najvišem zakonodavnom tijelu entiteta urađeno 26. juna i poslije?

 

Naravno da svi oni koji su bili spremni da djeluju protiv odredaba Poslovnika i Ustava FBiH, da naprave situaciju u kojoj se Parlament već više od dva mjeseca nalazi u pravnom vakuumu i ne obavlja svoju osnovnu funkciju donošenja zakona, treba da snose odgovornost za nastalu štetu koja će se prije ili kasnije negativno odraziti na društveno-ekonomsku situaciju u FBiH.

Troškove na uvid

Jer, umjesto da se “nova većina” posveti rješavanju nagomilanih problema FBiH, evo, i možda najaktuelnije, preveniranju i gašenju požara koji svakog dana gutaju jedno od naših najvrednijih prirodnih bogatstava – šume, oni su se bavili, i čini mi se da se još bave, proizvođenjem političkih kriza. Pitanje odgovornosti za činjenje pravnog nasilja ili nepoduzimanje adekvatnih akcija za preveniranje i rješavanje infrastrukturnih, društvenih i ekonomskih problema bi trebalo nastati kao rezultat prije svega samokritike predstavnika političkih partija koje su dovele Parlament FBiH u poziciju pravne nesigurnosti, a pošto je to, imajući u vidu njihovo dosadašnje ponašanje teško očekivati, onda kao rezultat kritike stranaka koje nisu učestvovale u kršenju poslovničkih i zakonskih procedura.

 

• Možete li procijeniti finansijske troškove nastale u međuvremenu?

 

To je u ovome momentu teško kazati, ali će službe Predstavničkog doma, zadužene za taj segment, morati napraviti izvještaj o finansijskim troškovima i isti predočiti, kako zastupnicima u Parlamentu tako i javnosti, jer je Parlament budžetski korisnik, troši novac poreskih obveznika i zbog toga njegovi troškovi moraju biti transparentni.

Oslobođenje/Informer.ba