BiH Udarno Vijesti

DERK: Neutemeljene tvrdnje o povećanju cijena struje

Regulatorna komisija za električnu energiju /DERK/ BiH saopštila je danas da su neutemeljene informacije prema kojima će rezultat tarifnog postupka za usluge prenosa dovesti do povećanja cijena za krajnje kupce.

U saopštenju se navodi da su u toku postupci u kojima će biti određene tarife za usluge distribucije električne energije i tarifne stavove za snabdijevanje domaćinstava u Brčko distriktu BiH, tarife za rad nezavisnog operatera sistema i pomoćne usluge u BiH, kao i tarife za usluge prenosa električne energije u BiH.

DERK ističe da su u dosadašnjem toku postupaka održane formalne javne rasprave, nakon kojih su sačinjeni odgovarajući izvještaji o kojima će regulisani subjekti i druga zainteresovana lica imati priliku da daju svoje komentare.

Konačne odluke o tarifama, zasnovane na utvrđenim činjenicama i zaključcima proisteklim iz cjelokupnog toka provedenih postupaka, DERK će donijeti na sjednici zakazanoj za 22. decembar.

 

Srna/Informer.ba