BiH Udarno Vijesti

Dervišević: Široka lepeza nepravilnosti u poslovanju NVO-a u BiH

Široka je lepeza nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih kontrolom finansijskog poslovanja nevladinih organizacija, za koje je u protekloj godini iz budžeta na svim nivoima vlasti u BiH izdvojeno više od 100 miliona KM, izjavio je glavni inspektor federalne finansijske policije Zulfer Dervišević.

On je kao najznačajnije nezakonitosti utvrđene prilikom kontrole naveo finansijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima bez vjerodostojnih dokaza o pravnoj i ekonomskoj opravdanosti, donošenje odluka o stupanju u poslove sa pravnim i fizičkim licima na netransparentan način, nevođenje i neažurno vođenje poslovnih knjiga nevladinih organizacija i sačinjavanje neistinitih finansijskih izvještaja, te nepotpuno i nestručno izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima obračunskog perioda organima nevladinih organizacija.

Dervišević kaže da iz objektivnih razloga ne bi navodio nazive udruženja koja okupljaju žrtve rata koja su kontrolisana i sve nepravilnosti koje su utvrđena.

“Većina nevladinih organizacija u Federaciji raspolaže sa ostvarenim prihodima među kojima su i budžetska”, rekao je on za Radio Slobodna Evropa i naglasio da posljednje kontrole nekih nevladinih organizacija uvjeravaju da su neke od njih stavljene u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupa koje ih vode.

Dervišević je dodao da će ove pojave inspektori finansijske policije, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i tužilaštvima, pokušati preduprijediti i sankcionisati.

 

Srna/Informer.ba