Politika Udarno Vijesti

Dervo Sejdić traži obeštećenje od BiH pred Sudom za ljudska prava

Romski aktivist Dervo Sejdić podnio je novu apelaciju Sudu za ljudska prava u Strasbourgu protiv BiH, ovaj put zbog  neprovođenja presude Suda u predmetu “Sejdić i Finci protiv BiH”.

Sejdić u novoj apelaciji insistira na obeštećenju, jer se kao Rom nije mogao kandidirati za određene nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. U pismu koje je tim povodom uputio “Kreativnim politikama” govori o nastavku trnovitog puta ka ostvarenju ljudskih prava.

Uz podsjećanje na cjelokupnu hronologiju, Sejdić u pismu izražava zadovoljstvo što je Sud u Strasbourgu donio presudu kojom se BiH obavezuje na izmjene Ustava kako bi se i pripadnicima nacionalnih manjina omogućilo pasivno biračko pravo, odnosno pravo da budu birani u najviše organe vlasti u Bosni i Hercegovini.

“Ono što me je hrabrilo jeste to da presuda nalaže usklađivanje Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i u tom pravcu Vijeće ministara BiH formiralo je radnu grupu za provedbu presude”, navodi Sejdić u pismu.

Nadalje podsjeća da ni nakon formiranja radne grupe sa zadatkom provedbe spomenute presude nije pokazan stvarni interes niti politička volja za njenom provedbom.  Sejdić u pismu navodi i kako se u međuvremenu obraćao nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da bi pokrenuo stvari s mrtve tačke, ali bez konkretnih rezultata.

“Na kraju, sačekao sam da opšti izbori u Bosni i Hercegovini (2010) i zvanično budu provedeni, nakon čega stupam u novi proces podnošenja nove apelacije prema Sudu za ljudska prava”, navodi Sejdić.

Sud iz Strasbourga Sejdića je, u međuvremenu, izvijestio o primitku apelacije, te o tome da će ona, kako to procedura nalaže, biti rješavana hronološkim redom, navodi se u pismu.

 

Srna/Informer.ba