BiH Udarno Vijesti

DIPLOMATIJA ZLATA VRIJEDNA: Alkalaj i njegovi uposlenici na putne troškove potrošili 2,2 miliona maraka

Ministarstvo inostranih poslova BiH prošle godine je potrošilo 2,2 miliona KM za putne troškove, od čega su 1,5 miliona potrošili ministar Sven Alkalaj i njegovi saradnici u sjedištu Ministarstva, a ostatak zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH širom svijeta.

Za smještaj tokom službenih putovanja u inostranstvu potrošeno je 107.209 KM više od planiranog, a samo za dnevnice u inostranstvu 23.518 KM“, navodi se u revizorskom izvještaju o radu MIP-a BiH za prošlu godinu kojem su revizori dali mišljenje s rezervom.

Revizori su utvrdili da je za bruto plate i naknade zaposlenih MIP potrošio 24,08 miliona KM od čega 11,1 milion na zaposlene u BiH, a 12,9 miliona za diplomate u svijetu.

U MIP-u BiH prošle godine je bilo zaposleno 527 lica, a troškovi za njihove plate bili su veći za 589.994 KM u odnosu na 2009. godinu. Utvrđeno je da je za stimulacije isplaćeno 137.987 KM, naknade troškova zaposlenih 11,5 miliona, a za prevoz 394.748 KM.

Za PTT usluge MIP je potrošio 1,5 miliona, dok su izdaci za usluge prevoza, goriva i održavanja vozila iznosili 813.763 marke. Revizori su utvrdili i brojne slučajeve prebacivanja novca sa jedne na drugu stavku unutar budžeta MIP-a. Tako je sa pozicije plata i naknada troškova zaposlenih uzeto 2,06 miliona za putne troškove, PTT usluge i ugovorene i druge usluge.

Revizori su utvrdili i da je unutar stavke za tekuće izdatke vrijedne 2,1 milion KM došlo do preraspodjele novca, pa je na putne troškove preusmjereno 450.000 maraka, za PTT usluge 200.000, ugovorene i druge usluge 532.000, a za nabavku opreme 600.000 KM.

 

Srna/Informer.ba