BiH Udarno Vijesti

Direktor ‘Boksita’ naredio radnicima da pročitaju četiri knjige

Predsjednik Kompanije “Boksit”Rajko Dukić spisku raznih pravila koje važe u njegovoj kompaniji dodao je i novo koje kaže da radnici moraju pročitati četiri knjige koje je i nabrojao.

To su knjige:  “Tri uspješne priče”, “Veliki brat”,  “Milići u pet priča” i “Postdejtonska vlast i bezvlašće ili hronika jednog vremena”.

Ova odluka je objavljena na zvaničnoj internet stranici kompanije “Boksit”.

”Napisao sam kao potrebu i obavezu, a sa prevashodnom namjerom, da bivši, sadašnji i budući zaposleni u Kompaniji, članovi njihovih porodica i građani Milića, čitajući ih upoznaju se, ili osvježe pamćenje, na bliska i daleka vremena iza nas, vezana za Kompaniju, kako u pogledu njenog stvaranja, razvoja i opstanka, tako i po pitanju mjesta i uloge u izgradnji i razvoju Milića i regije”’, stoji u objašnjenju ove odluke.

Također piše i da će nakon ljetnih odmora, tokom septembra i oktobra, biti organizovano testiranje za sve zaposlene, kako bi se kroz određena pitanja, iz gore navedenih knjiga, došlo do saznanja da li su, ne samo shvatili Instrukciju, već je prihvatili i kao potrebu.

Ovo nije prva pomalo čudna odluka u ovoj kompaniji. Jedna ranija detaljno sankcioniše pušenje na radnom mjestu i vrijeme provedeno u pušenju se odbija od radnih sati a samim tim se proporcionalno i plata smanjuje.

”Svako lice, koje u buduće bude zasnivalo radni odnos, na određeno vrijeme ili za stalno, daće pismenu izjavu da li je pušač ili nije, pa će se ista uzeti, kao kriterijum za prijem u radni odnos”, stoji u odluci.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja zarada, zbog neizrađenih radnih sati, odnosno zbog odsustvovanja sa posla, kao i nastale štete u tehnološkom procesu, biće korištena za nabavku opreme za zdravstvene potrebe, kao što su ultrazvuk, mamograf itd, kaže se na sajtu “Boksita”.

 

NAP/Informer.ba