Intervju Vijesti

Direktor JKP “Vodovod i kanalizacija: ‘Prečasno i prepošteno sam obavljao svoj posao, jako puno sam lično doprinio modernizaciji preduzeća’

Direktor KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo Fahrudin Pilavdžić, napravio je intervju sam sa sobom, te isti uredno objavio na službenoj stranici ovog javnog preduzeća. Pročitajte intervju

1. Da li ViK ima viška radnika, da li će biti otpuštanja?

Direktor Pilavdžić: Ne, naprotiv već duže vremena ima nedovoljan broj radnika za normalno obavljanje svih zadataka. U posljednjih pet godina broj zaposlenih je smanjen za oko 70 ljudi radi prirodnog odliva, a novi nisu primljeni zbog hroničnog nedostatka finansijskih sredstava. U odnosu na stanje 1991.g. danas je manje zaposleno u ViK-u preko 400 ljudi. Meñutim, ova priča o višku radnika je posljedica pogrešne ili površne interpretacije Studije italijanske kompanije D’Apolonija koja je po naruñbi EBRD angažovana da procjeni kreditnu sposbnost ViK-a . Oni su naveli, da je u Evropi praksa da veći dio poslova komunalne prirode obavljaju privatne firme , pa se po tom modelu može smanjiti broj zaposlenih za 350 – 500 , ali nije napravljena analiza da li bi to bilo jeftinjije, da li je u zemlji sa tolikim brojem nezaposlenih baš dobro rješenje, i konačno ko bi to imao snage, ali i duše da tek tako otpusti toliki broj zaposlenih, mahom boraca koje smo primili nakon rata (rat je završen sa svega 330 zaposlenih, odnosno 1000 manje nego na početku rata). No, sigurno je da će u perspektivi u svim komunalnim firmama doći do reorganizacije po evropskom modelu, samo se to mora provoditi postupno i oprezno, i na temelju finansijskih analiza.

2. Da li su plate u ViK-u enormno velike, da li će vas Vlada natjerati da ih smanjite, kako će te to provesti i kada?

Direktor Pilavdžić: Kada bi ih poredili sa nekim drugim javnim kompanijama, „rasplakali“ bi se. Čak i u poreñenju sa komunalnim preduzećima, naše plate po stručnim spremama su na 5-6 mjestu (od ukupno 9 preduzeća), samo su PK i NK radnici na 1.mjestu. Prosjek takoñer na 5.mjestu i to duži niz godina. Primjena KU je već treću godinu oko 76%. Konačno, prosjek osnovne plate je 926 KM, a on poraste kada se uzme u obzir neophodni noćni rad, minuli rad, neophodni prekovremeni rad i rad na praznike na 1.080 KM. No, pod pritiskom Uprava je pokrenula inicijativu izmjena KU, što sigurno neće biti jednostavna procedura, a konačno teško je vjerovati da i sa nekim izmjenama može doći do smanjenja ispod ovih 76%. Problem je što se ne istupa sa istinitim podacima, nego sa paušalnim ocjenama i zlonamjernim pričama.

3. Da li su problemi u vodosnabdjevanju koji su posljednjih dana naglo porasli, redukcije su u skoro u cjelom gradu, povezani sa povlačenjem odluke o povečanju cijene . Da li se na taj način želi ucjeniti Vlada da poveča cijenu?

Direktor Pilavdžić: Uz izvinjenje onima koji i tako nešto pomišljaju, stvarno je vrlo glupo pitanje. Pa kako je moguće zamisliti da se u preduzeću sa oko 1000 zaposlenih, može izdati takva naredba , a da se očekuje da to ne „procuri“ u javnosti. Dakle, apsolutno to nema nikakve veze. Pa zar nije svima poznato koliko dugo traje enormna suša, kako je općenito već 5-ti mjesec skoro bez padavina, ne samo u Sarajevu nego u većem dijelu regiona pa i Evrope. Svi koji žele da znaju, pa i da vide , podzemna akumulacija na Bačevu je ispod svih ikada zabilježenih minimuma, planinska izvorišta sa Jahorine, Mošćanica, Kovačića takoñer bilježe rekordno niske kapacitete. Eh, da nismo nakon rata povećali kapacitete za oko 1000 l/s , danas bi bili suočeni sa ozbiljnim dnevnim redukcijama vode. Normalizacija stanja se može očekivati nakon dužih kišnih padavina (desetak dana), a naročito nakon obimnijih snježnih padavina.

4. Zašto ustvari Sarajevo u 21.vijeku ima problema sa vodosnabdjevanjem, ko je za to kriv?

Direktor Pilavdžić: Vrlo konkretno, krivi su svi oni koji su odlučivali o cijeni vode u periodu od preko 30 godina unazad, jer su jednostavno ignorisali prirodnu činjenicu da se vodovodna mreža i ostala oprema moraju mijenjati kada dotraju. Uglavnom se putem vode ostvarivala nekakva socijalna politika, a u godinama poslije ovog posljednjeg rata , voda je bila značajan adut na putu dobivanja vlasti, u političkim borbama na izborima itd. Kako se to dešavalo svake dvije godine, jednostavno je nedostajalo vremena da se prizna realnost. Posljednji dogañaj sa cijenom vode, mogao bi biti vrlo opasan po ovu oblast, jer lično teško mogu zamisliti situaciju da se ovo pitanje nañe na Vladi. Naravno, alternativa je priznavanje relevantnih analiza , realna izdvajanja iz budžeta, krediti za sustizanje propuštenih radova, smanjenje gubitaka vode itd.

5. Da li se vi kao direktor osječate glavnim krivcem, da li namjeravate zbor toga dati ostavku?

Direktor Pilavdžić: Kako god zvučalo odbranaški, pa i rizikujuči da će mnogi osuti brojne pogrdne riječi prema meni, ja izjavljujem da sam prečasno i prepošteno obavljao svoj posao, da sam jako puno lično doprinio modernizaciji preduzeća, da sam dao poseban doprinos u poslijeratnoj obnovi, da sam zaslužan za konsolidaciju vodosnabdjevanja poslije rata u rekordnom vremenu i puno prije brojnih procjena eksperata i domaćih i stranih, podječam da su od avgusta 1998.g. ukinute redukcije vode. Dakle, odbijam i pomisao o nekakvoj krivici ličnoj, radi čega ne želim dati ostavku, iako sam svjestan da ću vrlo brzo biti smjenjen zato jer je u podjeli preduzeća meñu partnerima u vlasti Kantona, ViK ustupljen SDP-u od strane SDA.

6. Šta mislite šta je pozadina napada pojedinih Ministara na Vas?

Direktor Pilavdžić: Pa treba stvoriti odgovarajuću sliku o onome koga se planira smjeniti, iz gore navedenih razloga.

7. Da li prihvatate ocjene da ste se ponašali „komotno“, odnosno da ste dozvoljavali da se previše novca troši na reprezentaciju, mobitele, uramljivanje slika itd.?

Direktor Pilavdžić: Volim biti galantan i pomoći, ali sa svojim ličnim parama. ViK je u takvom stanju već 5-6 godina, da samo zahvaljujuči naplati od preko 100% (sa naplatom ranijih dugovanja), jedva uspjeva redovno platiti PDV i Plate, muku muči sa strujom jer su ogromne zatezne kamate a imaju „klješta“ za efikasnu naplatu. Tu kasnimo oko dva mjeseca, ali je to najviši prioritet. Dakle, one „trice“ o uramljivanju slika (ustvari certifikata sistema kvaliteta), dječijih paketića, tradicionalnog obilježavanja dogañaja , satova, reprezentacije , sve je to čista namjera i priča za javnost u skladu sa prethodnim odgovorom. Svaki trošak je pod „durbinom“ i htjeli ne htjeli moramo biti štedljivi. No, lako je nevjerovati i ovakave stvari uvjek izazivaju posebnu pažnju, jasno mi je.

Direktor KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš

 

Vodovod i kanalizacija/Informer.ba