Politika Vijesti

Dogovorena izrada novog zakona o pravima demobilisanih boraca

Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Zukan Helez dogovorio je danas u Sarajevu s predstavnicima Koordinacije Saveza demobilisanih boraca FBiH pokretanje aktivnosti na izradi novog zakona o pravima demobilisanih boraca.

Ministar Helez kazao je novinarima, nakon radno-konsultativnog sastanka u zgradi Federalne vlade, da će se tim novim zakonom, bez stvaranja novih finansijskih obaveza, raditi na poboljšanju položaja demobilisanih boraca.

“Može se dosta toga uraditi da demobilisanog borca vratimo tamo gdje mu je i mjesto, da ga stavimo u prvi plan. Da to ne bude samo deklarativna, nego prava zakonska podrška i da uvedemo kaznene mjere za one koji se toga ne budu pridržavali”
, kazao je.

Predsjednik Koordinacije Omer Helda istaknuo je da je raniji zakon o pravima demobilisanih boraca, ukinut nakon protesta te populacije, toj kategoriji uskratio prava.

Precizirao je da je, na sastanku s ministrom, istaknuto da je ta populacija svjesna situacije u koje se nalazi naša država, te da traže samo to da se u zakon uvedu osnovna prava kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu i školovanje njihove djece – pravo na zaštitu borca.

“Želimo u zakon ugraditi pravo koje će zaštititi demobilisanog borca, da bude dostojanstven kakav je bio kad je branio ovu državu“, kazao je.

Po njegovim riječima, dogovoreno je da za deset dana bude formirana komisija za izradu spomenutog zakona u kojoj će, uz predstavnike Ministarstva, biti i predstavnici Koordinacije Saveza demobilisanih boraca FBiH.

Novinarima je danas rečeno i to da Koordinacija u potpunosti podržava ministra Heleza u procesu započete revizije zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

“Nemamo razloga da se stidimo niti da krijemo identitet. Svi smo časni pripadnici Armije RBiH. Želimo zaštititi prave borce, pripadnike Armije i u tom smislu podržavamo ministra Heleza u nastojanju da iz prava iziđu oni koji su to ostvarili nezakonito ili na drugi način”,
kaže on.

Ministar Helez precizirao je da je dosad, po različitim osnovama, iz prava izvedeno 2.055 osoba. To je, kaže proces koji teče, te je svakim danom sve veći broj onih koji su izvedeni iz prava kao lažni korisnici po bilo kom osnovu. Na taj način ušteđeno je u ovoj godini četiri do pet miliona KM.

On je kazao da je početku današnjeg sastanka prisustvovao federalni premijer Nermin Nikšić, koji je predstavnike Koordinacije Saveza demobilisanih boraca FBiH informisao o stanju u budžetu i problemima s tim u vezi.

Fena/Informer.ba