Politika Udarno Vijesti

Dom naroda FBiH odobrio rebalans budžeta

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu Federalnoj vladi je odobren rebalans ovogodišnjeg entitetskog budžeta.

U skladu s rebalansom odobrene su izmjene pratećeg akta, Zakona o izvršenju budžeta.

Pošto je i jedan i drugi akt odobrio 26. jula i  Predstavnički dom, oni mogu stupiti na snagu.

U današnjem uvodnom obraćanju delegatima Doma naroda, federalni premijerNermin Nikšić ponovio je detalje koje je naveo i 26. jula poslanicima Predstavničkog doma da  nisu predviđene velike promjene u dosadašnjem budžetu i da će se to desiti kad se steknu uvjeti za  potpuno usklađivanje budžeta s programskim planovima aktuelne vlade.

Finansiranje razvoja planira se kroz vanbudžetske fondove, a budžet je i nakon rebalansa, u osnovi zadržao jaku socijalnu dimenziju, rekao je Nikšić, što je nakon njega potvrdio i ministar finansija Ante Krajina u obraćanju delegatima.

Prema premijerovim navodima, veoma su male šanse za daljnju dostavu novca od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pa je planirano da ovogodišnji budžetski deficit (ministar Krajina operacionalizira iznosom od oko 148 miliona) bude pokriven izdavanjem – najkasnije početkom oktobra – trezorskih zapisa kao dužničkih vrijednosnih papira u iznosu od 90 miliona KM.

Planirano je zatim da deficit bude pokriven od dijela očekivanih 240 miliona KM na osnovu ovogodišnjeg boljeg poslovanja javnih preduzeća, kao i s 57,8 miliona KM od Evropske komisije. (Ministar Krajina tvrdi da je ovaj novac od Evropske komisije uvjetovan donošenjem globalnog okvira fiskalne bilance na nivou BiH za period 2012. – 2014. godina).

Pošto se bilježi ovogodišnji blagi porast prihoda od PDV-a, što je, prema izlaganju premijera Nikšića, svojevrsni pokazatelj da recesija polako odlazi, na ovaj porast se također računa kod pokrivanja budžetskog deficita.

Premijer je rezimirao da je budžetski rebalans planiran na osnovu realnih mogućnosti i pokazatelja.

Njime će sigurno biti nezadovoljni mnogi, a naročito kantoni koji su inače u problemima jer im je ugrožena finansijska održivost.

Te tvrdnje dobile su potvrdu ubrzo tokom današnje delegatske rasprave u Domu naroda o rebelansu, u kojoj je dominiralo nezadovoljstvo delegata iz pojedinih područja Federacije, naročito iz Bosanskopodrinjskog kantona, kao sredina kojima je naročito potrebna finansijska podrška federalnog nivoa zbog njihove izrazite nerazvijenosti.

Stoga je delegatski klub bošnjačkog naroda inicirao zaključak, koji su uporedo s budžetskim rebalansom odobrili i ostali delegati Doma naroda, a glasi da Vlada u narednom periodu posebnu pažnju obrati na  Bosanskopodrinjski, Posavski i Livanjski kanton, kod davanja, odnosno kod kriterija za raspodjelu novca iz budžetskog transfera za niže nivoe vlasti, u ovom slučaju za kantone.

(Delegat Jasenko Tufekdžić izjavio je odmah potom da nikada nije vjerovao u obavezujuću snagu zaključaka mada se nerijetko, kao forma, usvajaju u Parlamentu uz zakon ili neki drugi obavezujući akt).

Prije odobravanja rebalansa za 2011. godinu, ministar finansija Ante Krajina je izjavio da su zahtjevi budžetskih korisnika ukupno bili veći za 300 miliona KM od mogućnosti budžeta.

Krajina je potvrdio da plaće budžetskih korisnika nisu mijenjane te da su umanjenja izvršena na ukupno 105 budžetskih pozicija, počevši od tekuće rezerve, putnih troškova, dnevnica i drugih izdataka.

Prema odobrenom rebalansu, nova ukupna budžetska cifra je 1.735.797.000 KM na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

To je za 36,5 miliona KM ili za 2,15 posto više u odnosu na dosadašnji budžet.

Najznačajnije izmjene, u pogledu umanjenja, najavljene su rebalansom u stavkama naknada troškova zaposlenih (2,4 miliona KM), izdataka za materijal i usluge (0,8 miliona KM) i nabavku stalnih sredstava (dva miliona KM).

Na taj način je omogućeno povećanje tekućih transfera u ukupnom iznosu od 48,2 miliona KM, od čega je najveći dio za naknade boračkim kategorijama.

U skladu s ranijim zaključcima Parlamenta FBiH, kojima je naloženo Vladi FBiH da se svim boračkim kategorijama osiguraju redovne isplate i prinadležnosti bez umanjenja, planirano je za 34,55 miliona KM povećanje po osnovu invalidnina, a 2,9 miliona KM po osnovu implementacije Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja te dva miliona KM za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz.

Također je za 14 miliona KM povećan transfer za osobe s invaliditetom – neratni invalidi po osnovu isplate duga po zakonu koji je važio do 11. marta 2009. godine, dok je u okviru tekućih transfera drugim nivoima dodato 13,6 miliona KM za Zavod zdravstvenog osiguranja po osnovu pokrića gubitka Fonda solidarnosti i dva miliona KM za Fond PIO po osnovu povećanja minimalnih penzija.

Za programe podrške razvoja regije Srebrenica (što nije učinjeno u dosadašnjem  budžetu za 2011. godinu), a na osnovu opredjeljenja Vlade FBiH da sufinansira održivi povratak na ovom području, planirana su tri miliona KM.

Sjednica Doma naroda je u toku.

 

Fena/Informer.ba