BiH Udarno Vijesti

Domaće firme traže isplatu za izvedene radove na Sarajevskoj zaobilaznici

Domaće firme koje su radile na projektu Sarajevske zaobilaznice, udružene u Skupštinu povjerilaca firme SCT-BBM d.o.o. Sarajevo, zahtijevaju što bržu isplatu od Direkcije cesta Federacije BiH na teret novčanih sredstava SCT-Ljubljana, saopćili su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavnici nekih od oštećenih kompanija i njihovi advokati.

Prema podacima koje je naveo advokat Šemso Temim, ukupna potraživanja bh. firmi angažiranih na izgradnji Sarajevske zaobilaznice iznose više od 12 miliona KM. Na projektu je radilo više od 120 firmi iz cijele BiH, a bilo je angažirano više od 1.000 radnika tih firmi te velika mehanizacija i oprema.

”Te firme, pripremajući se za ove poslove, podizale su bankarske kredite za nabavku opreme i drugo, a državi su na ime PDV-a za izvršene radove platile oko dva miliona KM,’‘ kazao je on.

Glavni izvođač radova, s kojim je bivša Direkcija cesta Federacije BiH zaključila ugovor za izvođenje građevinskih radova, SCT- Ljubljana je u bankrotu i potpuno je insolventna, zbog čega je i došlo do raskida ugovora.

”A bh. izvođači, koji su radove ugovorili s kćerkom firmom SCT-BBM Sarajevo, čiji je kapital bio samo 4.000 KM, izveli su radove stručno, kvalitetno i blagovremeno, što pokazuju i ovjerene situacije tih radova”, navodi advokat Temim.

Kod ovakvog stanja stvari, a znajući da firmi SCT-Ljubljana nisu isplaćeni dosad urađeni radovi, grupa privrednika organizirala se u interesno udruženje.

”Prvo pitanje koje se meni nametalo otkako sam upoznat o ovom problemu jeste kako je došlo do jednog tako štetnog ugovora za Federaciju BiH o povjeravanju tih poslova SCT-Ljubljana. Nadam se da će na to pitanje odgovor dati nadležni organi. Vjerujem da će u tom pravcu biti otvorena neka istraga’‘, rekao je Temim.

Navodi da je Direkcija cesta Federacije znala da SCT- Ljubljana izvodi radove putem bh. građevinskih firmi i postoji ugovor između SCT- Ljubljana i SCT-BBM Sarajevo, koji će biti dobavljen u toku suđenja, kojim su preneseni ti poslovi.

”Direkcija je prihvatila način obavljanja tih poslova, a da li je neki ugovor protuzakonit, to mora ocijeniti sud u redovnim sudskom postupku”
, rekao je Temim.

Pojasnio je da je u ovom slučaju zakonodavac bio jasan. Radovi su izvedeni i neko mora platiti te radove, a rješenja prema Zakonu o obligacijama su takva da je Temim uvjeren da će ishod sudskog spora koji se trenutno vodi biti u korist firmi koje su izvele radove.

Općinski sud u Sarajevu je već zauzeo stanovište, jer je Direkciji cesta i SCT-BBM-u zabranio plaćanje SCT- Ljubljana isplatu bilo kakvih sredstava za radove na Sarajevskoj obilaznici.

Predstavnik Skupštine povjerilaca oštećenih na projektu Damir Šaljić kazao je da je u stvari kćerka firma, čiji je kapital bio 4.000 KM, bila nosilac projekta.

To je, smatra, prvi prekršaj u odnosu na osnovni ugovor koji je Direkcija za ceste zaključila sa SCT-Ljubljana, jer osnivanje te firme podrazumijeva prenošenje prava na izvođenje radova na drugu firmu koja nema ni reference ni kapacitete da to radi.

Međunarodni zakon zabranjuje da se ta prava prenose više od 10 posto.

Međutim, podizvođači su potpisivali ugovore sa SCT-BBM Sarajevo, koja je bila faktički zastupljena na gradilištu.

”Nismo imali izbora da potpisujemo sa SCT-Ljubljana. Mi smo ulazili naivno, misleći da je to državni projekt koji će biti završen. Direkcija za ceste je u svakom trenutku imala nadzor na gradilištu. Uz taj nadzor je tri i po godine dozvoljeno da postoji firma s kapitalom od 4.000 KM i da se prave ovakvi propusti,’‘ rekao je Šaljić.

Nakon raskida ugovora sa SCT-Ljubljana radovi na Sarajevskoj zaobilaznici su zaustavljeni, iako su završeni oko 80 posto. Umjesto toga, upozoravaju iz ovih firmi, već se počelo za izvođenjem određenih sanacionih radova.

 

Fena/Informer.ba